Dua Nedir? Dua geniş İzah
Kuran-ı Kerim'de Dua
Hadis-i Şerif'lerde Dua
Duanın Adabı
Duanın Kabul Olmasının Şartları
Duada İhlas ve helal Lokmanın Önemi
Müstecab Dualar
Duası Kabul Olmayanlar
Müminlere Umumi ve Gıyabi Dua
Dua Etmede Seher Vaktinin Fazileti
Duanın Fazileti Ve Vakti
Dua Edenin Hey'eti
Duanın Keyfiyyeti
Duada Abdestli Olmak
Duada "Amin!" Demek
Duanın Gerekliliği
Dua Kısımları
Duada Tevhid
Duanın Sebepleri
Dua Ve Rızayet Makamı
Duanın Faydaları
Duanın Kabul Edilmemesinin Sebepleri
Muhtelif Dualar

 

"Rabbim (cc)! Bozguncular topluluğuna karşı bana yardım et."

Ankebut S. A.30

 

 

"Eğer bi kul, Cenab-ı Hakk'a (cc) bir hususta dua eder de icabet olunmazsa, onun yerine bir hasene, yani bir sevab yazılır."

Kenzu'l-İrfan 57 (Camius-sağir'den)

 
 
Dua, kulun ümit dalı ve Rabb'ine (cc) bağlılığın en güzel ifadesidir. Dua, mümin için eşi bulunmaz bir silah, ümit gecesinde hayırlı bir sabah, bela, şiddet ve felaket çemberinden kurtuluş ve ferahtır. Dua, kulun şerefini artıran, iki alemde de yüzünü ak eden bir güzellik bulutu halinde rahmet katrelerini gönül toprağına döken en hayırlı şeydir.
 
 
Dua, kendini tüm Allah'a vermekle olur. islam’ın duası, Allah-ü Teala (CC) Hz.leri’nin dışındaki tüm yerel güçlerden sıyrılarak Rabb’ine (cc)  yönelen insanın duasıdır.
Dua salt sözden ibaret ibadet değildir. Dua, eylemle / amelle birlikte olduğ müddetçe duadır. Kul duası çerçevesinde gayretli olmalı, Allah'tan (cc) istediği şey için çaba göstermelidir.
Dua için en güzel vakit, seher vaktidir. o vakit Allah-ü Teala (cc): "Var mı Zat-ı ehadiyyetime dönüp tevbe edici, var mı benden isteyici, var mı mağfiret dileyici?” diyerek kullarına çağrı yapar.
Dua bütün müslümanlar için yapılmalı. her duasında bütün müslümanlara umumi ve gıyabi dua edilmeli, istek ve dileklerde müslüman kardeşleri unutmamalıdır.
Duanın  kabulünü sabırla beklemelidir. insan duanın kabul edilmemesi halinde "duam neden kabul edilmedi" diyerek ümitsizliğe kapılmamalı,  Allah'a (cc) duanın kabulü için  dua ve niyazda bulunmalıdır.
 
Münacaat
Seyyidül İstiğfar Duası
Sabah Namazından Sonra Dua
Çarşı-Pazarlarda Dua
Akşam Okunacak Dua
Ezan Duası
Bana yardım et Allah'ım!

Ne dertler bürüdü beni şu yaşımda

Baykuşlar ötüşmeye başladı başımda

Nefsim ile mücadelem ve savaşımda

Bana yardım et!

Beni unutma Allah'ım! (AMİN!)...

Duanın kabul şartı!
Duanın kabulünün şartı, nefs tezkiyesi ve kalb tasfiyesidir.

Duada ihlas olmalı!
Dua ederken içten dua etmeli, Allah'tan (cc) gereği şekilde istemelidir.

Dua devamlı olmalı!
Duanın kabul olmaması halinde duayı yinemeli, yinemeli, yinemelidir.

İNDEX

TASAVVUF

TEVBE-İ İSTİĞFAR

SELAT-U SELAM

KELİME-İ TEVHİD

 

© 2003-2004      www.GAVSULAZAM.de     Her Hakkı Mahfuzdur...