Rızayet makamı, insanın hayatındaki olaylar karsısında razı olması ve Allah'a (cc) itiraz etmemesidir.

Bu, insanın vazife ve ödevlerini güzelce yerine getirmesi ve o zaman Allah'ın (cc) takdirine razı olup isyan etmemesi şeklide de manalandırılabilir.

 

 

Bazıları soruyorlar; Eğer insan Allah’ın (CC) her istediği şeye razı olursa öyleyse dua etmenin ne manası vardır? Ve acaba dua rızayet makamıyla aykırılığı yokmudur?

Bunun cevabı şudur: Her zaman dua etmekde ve gerçekte gelecek için bir şeylerin olmasını istemekteyiz. Bizim Allah’ın (CC) gelecekte ne istediğinden haberimiz yoktur.

Daha açık söylemek gerekirse; Allah’ın (CC) gelecekte bizler için razı olacağı şeyleri bilmemekteyiz. Buna dayalı olarak dua eden kimsenin birkaç hedefi vardır.

1- Dua etmesinin nedeni dua’nın kendisi için Allah’a (CC) ibadet olduğu için dua ediyordu. Bu durumda dua etmenin rızayet makamı ile hiçbir çelişkisi yoktur. Zira Allah’ın (CC) emri ile dua ederek ona itaatde  bulunmuştur.

2- Dua etmesinin nedeni bir şeye uluşmak içindir, bunuda Allah’tan (CC) istemektedir. Bu durumda, gelecekte Allah’ın ne istediğini bilmediğinden karşımıza iki varsayım çıkmaktadır.

Birincisi, Hacetini, Allah’ın (CC) selah gördüğü şey ve rızayeti olmak şartıyla istemekte ve şunu söylemektedir. “Allah’ım (CC) selah gördüğün ve rızanın onda olduğu ne şey varsa benim için mukadder et! (Allah’ın cc. gerçekleşmesini uygun gördüğü şey)”.

İkincisi ise dua edenin haceti her ne kadar Allah’ın (CC) selah ve rızayetine ters düşse de O’ndan (CC) istemektedir. Böyle bir durumda dua, rızayet makamına ters düşmektedir. Bu duanın değeri yoktur. Ancak birinci varsayımda dua ile hacetin dile getirilmesi Allah’ın (CC) rızayeti şartıyla olduğundan değerli ve hakiki bir duadır ve rızayet makamıyla hiç çelişkisi yoktur. Hakiki duanın kaide ve usülleri vardır ve riayet edilmesi lazımdır. Buna riayet edilmediği takdirde dahi duaya icabed edilmesine ümütli  olmak lazımdır.

www.GAVSULAZAM.de

 

İNDEX

TASAVVUF

TEVBE-İ İSTİĞFAR

SELAT-U SELAM

KELİME-İ TEVHİD

 

© 2003-2004      www.GAVSULAZAM.de     Her Hakkı Mahfuzdur...