Konular:
   BİSMİLLAH

 

 

 

Tasavvuf - Tarikat Nedir?

Tasavvufun Temeli

Tasavvufun Esası

Tasavvufta Gaye

Tasavvufun İnsana Tesiri

Tasavvufu İnkarın Hükmü

Tasavvuf İle İlgili Fetvalar

Ayetlerde Tasavvuf

Hadis-i Kudsilerde Tasavvuf

Hadis-i Şeriflerde Tasavvuf

Tasavvufun On Esası

Tarikatların Doğuşu

Tarikatlar İki Kısımdır

Tarikata Niçin Girilir?

Tarikata Girmek İsteyenlere...

Tarikat-Şeriat Münasebeti

"HU" Ve Açıklaması

Seyr-i Sülûk Nedir?

Rabita Nedir?

Tarikatta Rabita

Rabıta Çeşitleri

Rabıtaya Karşı Çıkmanın Hükmü

Semanın Hakikatı

Nefsin Yaratılışı

Nefis Mertebeleri

 

 

 

 


Tasavvuf, kendi isteklerini bırakıp, Allah'ın (cc) isteklerine razı olmaktır..
.......................................................................
Tasavvufta önemli olan, insanın bütün işlerinde gürünün yettiği kadar takvayı gözetmesidir. Tasavvuf, içten inanarak ölünceye kadar imanı muhafaza etmektir. Tasavvuf, insanın Allah (cc) Hz.leri'nden başkasına mal, mevki, makam nedeniyle kul olmaması ve Kur'an-ı Kerim ile Sünnet-i Seniyye'ye sarılmasıdır.
               
                             


Tasavvuf, şükür ibadetlerini yerine getirdikten sonra tasavvuf (tarikat) yolunda Allah (cc) Hz.leri'ne yakınlık tahsil etmektir.
.............................................................................

Tasavvuf, başından sonuna kadar iki şeyden ibarettir: Birincisi "La İlahe İllallah" ile Cenab-ı Hakk'ı (cc) terakki, diğeri de "Muhammedün Resulullah" ile, şol aleme tenezzüldür. Terakki ve ruh sırra aittir. Alemi mülkte tenezzül, şeriat ve tarikate riayetle olur.   

 


Tasavvufta gaye, dünyaya yüz çevirmek ve Allah (cc) Hz.leri'ne yönelmektir.
.......................................................................
Tasavvufta asıl olan, kalbin çeşitli hastalıklardan temizlenerek şifa bulmasını temin etmek ve onu güzel sıfatlarla süslemektir. Allah'a (cc) ulaşmanın yolu, tevbe, muhasebe, havf ve reca gibi kalbi makamlarla sıdk, ihlas ve sabır gibi güzel hasletlerdedir.
               
                             


Şeriat Allah'a (cc) ibadet, Tasavvuf da O'nun (cc) huzurundan ayrılmamaktır.
.............................................................................

Muhakkak Tarikat, Şeriat-ı Ğarra-i Ahmediyye'ye sımsıkı sarılmak, Sünnet-i Seniyye-i Muhammediyye (sav) edebi ile edeblenmek, Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat akidesine kuvvetlice sarılmak; kitap, sünnet, icma-i ümmet ve kıyas-ı fukaya dediğimiz İslam fıkhının dört ana esasının dışına çıkmamak; çokça Allah (cc) Hz.leri'ni zikretmek;amellerin en faziletlisi   "Nerede olursan ol, Allah (cc) seninle beraberdir." ayetine uygun olarak daimi huzur ve murakabeye devam etmektir.©2003-2004 GAVSULAZAM.de                 Her hakkı mahfuzdur.