KONULAR
 

 

Ayetlerle Geniş İzah
...........................................

 

Tevbeye Ait Hadis-i Kudsiler

...........................................

 

Tevbeye Ait Hadis-i Şerifler

...........................................

 

Tevbenin Kabul Şartı

...........................................

 

Tevbeye Mani Şeyler

...........................................

 

Tevbede Devamlılık

...........................................

 

Nasuh Tevbesi

 

 
 
 


 

 

 

- "Rabbinizden(cc) mağfiret dileyin. Sonra, günahlardan tevbe edip O'na (cc) sığının." (Hud S. A.90) 
- "Tevbe etmeyenler, işte onlar zalimlerdir." (El-Hucurat S. A.11)

 

 

 

 

 

- "Allah'a (cc) and olsun ki, ben günde yetmiş defadan fazla Allah'tan (cc) mağfiret diliyorum." (Buhari; Riyazussalihin S.1103)
- Yüce Allah (cc) can boğaza gelmedikçe, kulun tevbesini kabul eder. (Tirmizi; Riyazussalihin S.34)


 

 

 
 

Tevbe etmek, herhangi bir suretle daha önceleri işlenmiş olan günah ve kötülüklerden pişmanlık duymak ve bir daha günah işlememeye ve kötülük yapmamaya azmetmektir. Gerçekten tevbe yapmış olan bir müslüman, tevbesinde durur ve eski günah ve kötülüklerine bir daha dönmez, işte Allah (CC) Hz.leri indinde bu şekildeki tevbeler makbuldür. Tevbe edenlerden maksat aklına geldiği zaman, haftada ayda yılda tevbe edenler değil, beşeriyet iktizasınca işlenen günahlarına her gün devamlı olarak tevbe etmek ve bir daha günah işlememeye gayret sarfetmektir. Bir müslüman, sadece geçmiş günahlarına ve kusurlarına tevbe etmekle kalmamalı, aynı zamanda hem bir daha o günahları işlememeye azmetmeli, esasen tevbe, işte bu takdirde hakiki tevbe sayılır.

 

 

© 2003-2004  www.GAVSULAZAM.de  Her hakkı mahfuzdur