KONULAR RAHMAN VE RAHiM OLAN ALLAH'IN (CC) ADIYLA...  

 

 


Kapımız her zaman, herkese açıktır. Burası bir dükkandır, cevher sunulur. Alıcı olanlara, cevherler verilir. Vazife almak isteyenlere vazife telkin edilir..
Devamı

 

 

Hamdolsun ki, bizlere günlük vazifeler verilmiş, bu vesile ile de gaflete düşme tehlikesinden korunmaya çalışıyoruz. Koruyan ve gözeten Allah'a (cc) hamdolsun... Selat ve Selam da Resulü (sav) Efendimiz ve Ehl-i Beytine olsun...
Devamı

Yolumuz, Kadiri Tarikatı Hüseyni koludur. Allah (cc) Hz.leri'nin rızasını, Resul (sav) Efendimizin sevgisini, şefaatini  ve Ehl-i Beyt (ra) Efendilerimizin sevgisini, muhabbet ve aşkını kazanmaya ve kazandırmaya çalışan bir yolun yolcusuyuz hamdolsun...

 


Ya Rabbi (cc)! Uluhiyyet ve Rububiyyetin, izzet ve Celalin hakkı için, senden istediklerinde kendilerine verdiklerinin hakkı için, senden bize merhamet etmeni diliyoruz.. Nasip et Ya Rabbi!
Devamı

Gayemiz Hakk (cc) Hz.leri'ne vasıl olmak, fena alemınde, baka aleminin saadetini kazanmak, Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye çerçevesinde Allah (cc) Hz.leri'ne kulluk yapmaktır. Gayret bizim, tevfik ve Hidayet, ol Cenab-ı Hakk'ındır (cc)..

 


Hz. Pir Abdulkadır-i Geylani (ksa) Efendimizin nurlu yolu olan Kadiri Tarikatının Hüseyni kolu, Allah'ın (cc) izniyle bütün canlılığıyla hizmet etmeye devam etmektedir. Aksini iddia edenler, okusunlar.
Devamı

 

 
 

İndex      Gavsulazam     Oniki İmamlar      Silsile      Yolumuz      Downloads      Misafir Defteri     Bize Yazın