KONULAR RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH'IN (CC) ADIYLA...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ©2003-04 Gavsulazam.de

 

  


KADİRİ TARİKATI HÜSEYNİ KOLU VAZİFE TELKİNİ

 

Talibe mümkünse, önce bir boy abdesti aldırılır. Mürid olacak kişi şeyhin dizi dibine oturur ve şeyhin elini tarif üzere sıkıca tutar. Sonra müride adı sorulur. Şeyh müride adını söyleyerek:  “Ahmed efendi! El bizim elimiz değil, şeyhimizin elidir! Bu emaneti veren odur, biz değiliz. Hz. Pir Abdulkadir-i Geylani (RA) Hz.leri’nin tarikatını aldın kabul ettin mi?” diye sorar. Mürid: “Kabul ettim!” diye cevap verir. Bu böyle üç kere tekrarlanır.

 

Şeyh tekrar: “Dersini yapmaya söz veriyor musun?” diye sorar. Mürid tekrar: “Söz veriyorum!” diye cevap verir. Bu durum da üç kere tekrarlanır.

 

Şeyh yine: “Yalandan, haramdan, zinadan kendini korumaya söz veriyor musun?” diye sorduğunda, mürid yine aynı cevabı verir. Bu böyle üç kere tekrarlanır. Şeyh: “Dersi bırakmamaya, dersten çıkmamaya söz veriyor musun?” diye sorduğunda, mürid yine aynı cevabı verir. Bu da üç kere tekrarlandıktan sonra şeyh şöyle devam eder: “24 saat zarfında (her gün) Allah (CC) Hz.leri’nin rızası için iki rekat namaz kılacaksın. Her rekatta Fatihadan sonra 11 defa İhlas okursun, (başlarında besmele olmak üzere). İkinci rekatta da aynı şekilde okursun. Namazını kılıp dersini yapacağın zaman kıbleye karşı oturup gözleri yummak şartıyla ‘Rabıta-i Mevt’ (Ölümü anmak) yaptıktan sonra, tekrar (başlarında besmele olmak şartıyla) onbir İhlas, bir Fatiha bir de Selat-ü Selam (Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala, alihi ve sahbihi ve sellim) okursun.

 

Bunlardan hasıl olan sevabı, başta Peygamber (SAV) efendimiz olmak üzere Pirimiz Abdulkadir-i Geylani (KSA) Hz.leri’nin, şeyhimizin üstadlarımızın, maneviyyat büyüklerimizin ruhlarına bağışlarsın. 3 defa Kelime-i Şehadet getirdikten sonra; Yüz istiğfar (Estağfirullah el'azim), yüz selat-ü Selam (Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala, alihi ve sahbihi ve sellim) yüz defa da Kelime-i Tevhid (Lailaheîllallah) okursun. Tevhidin önü açıktır, arzu ettiğin kadar Kelime-i Tevhid okursun.”

 

Bu vazife telkininden sonra şeyh müride onbeşer defa Tevbe-i İstiğfarı, Selat-ü Selamı ve Kelime-i Tevhidi telkin eder. Daha sonra da şöyle devam eder. “Bu suretle bu emaneti teslim ettik aldın kabul ettin mi?” diye müride üç defa sorar. Mürid de her bir soruya: “Aldım kabul ettim.” der. Ve böylece bu manevî ahid (sözleşme) şeyhin duası ile sona erer.

 www.GAVSUALAZAM.de

 

 

   Her hakkı mahfuzdur...

İndex      Gavsulazam     Oniki İmamlar      Silsile      Yolumuz      Downloads      Misafir Defteri     Bize Yazın