KONULAR RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH'IN (CC) ADIYLA...  

 

KADİRİ TARİKATI HÜSEYNİ KOLU DERS USÛLÜ

 

24 Saatte bir defa Allah (CC) rızâsı için iki rekat Namaz kılınır. Her rekatta Fatiha’dan sonra Besmele ile onbir İhlas okunur. Selâm verip tesbih ve duası bittikten sonra kıbleye yönelip, diz üstü oturup gözler kapalı olmak üzere rabıta-i Mevt (ölümü gözünün önüne getirme) yapılır. Tekrar başlarında Besmele ile tekrar on bir İhlâs, bir Fatiha ve bir de Selâvat (Allahümme Salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ, alihı ve sahbihi ve sellim) okunur. Bunlardan hasıl olan sevabı başta Peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa (SAV) Efendimiz olmak üzere Pirimiz Abdulkadir-i Geylâni (KSA) Hz.leri’nin ruhuna, şeyhimizin üstadlarımızın maneviyyat büyüklerimizin ruhuna hediye edilir. Daha sonra üç defa Kelime-i Şahadet getirilir. Sonra da Besmele ile şu dua okunur:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allahümme belliğ ve evsil misle sevabe ma gare’nâhü ve berekâtu ma televnâhü ve îlâ rûhi Seyyidina, Muhammedin, nebiyyil ümmiyyil kureyşiyyil haşimiyyil mekkiyyil medeniyyil ve alâ âlihî, ve ezvâcihî, ve evlâdihî, ve eshabihî ve etbâihi, ve ilâ ümmete.

Ve hassas Allahümme ve ilâ rûhi seyyidina, ve mevlâna Yâ Ali Kerrem Allahü Vecheh. Ve hassas Allahümme ve ilâ rûhi ervâhe silsiletil Kadiriyye ve Nakşiyye, ve ilâ rûhi cemîi ehlet tarik, ve ilâ rûhi cemîil Enbiyâi vel Mürselîn.

Ve hassas Allahümme ve ilâ rûhi, seyyidina, mürşidinâ, gavsınâ, pîrinâ, şeyhinâ Abdulkadir-i Geylani, Kaddes Allahü Sırrahül Azîz...

Ve hassas Allahümme ve ilâ rûhi şeyhina ve li üstazina...

 

MANASI:

 

Allah'ım (CC)! Okuduklarımızın ve tilâvet ettiklerimizin sevap ve bereketlerinin mislini, Kureyş’in Haşimi kolundan, Mekke’de doğmuş, Medine’de medfun bulunan ümmi Peygamber Hz. Muhammed Mustafa (SAV) Efendimiz’in ruhuna, Ehl-i Beyt’inin, zevcelerinin, evlatlarının, ashabının, ve O’na tabi olanların ruhlarına, ümmetinin ruhlarına, ve hususiyle İmam-ı Ali (KV) Hz.leri Efendimiz’in ruhuna, ve hususiyle Kadiri Tarikatı’nın ve Nakş-i Bendi Tarikatı’nın silsilelerinin ve cümle tarikat ehlinin ruhlarına, ve bütün gönderilen Peygamberlerin Mübarek Ruhlarına ve hususiyle Bağdat’ta medfun bulunan Pirler Piri Arifler kutbu, Abdulkadir-i Geylâni (Yüce Allah CC. Hz.leri O’nun aziz ruhunu Mukaddes kılsın) Efendimiz (KSA) Hz.leri’nin ruhuna tebliğ ve vasıl eyle.

Ve hususiyle şeyhimizin, üstadlarımızın, maneviyyat büyüklerimizin ruhuna tebliğ ve vasıl eyle (AMİN!)

 

Bundan sonra da Şu medhiye okunur: (Bu medhiyyede aynı zamanda silsilemiz mevcuttur.)

 

İLMİN MEDİNESİ

 

İLMİN MEDİNESİ AHMED-İ MUHTAR

ONUN KAPICISI HAYDARI KERRAR

HAKKA GİRER BURDAN ERVAH-I EBRER

ERİŞİR ONLARA FAZL-I RAHMANI

HASAN’IN YASINI ÇEKTİ SEGALEYN

ŞEHİD-İ KERBELA İMAM-I HÜSEYN

DEDELERİ İDİ OL ŞAH-I KEVNEYN

CENNETTE RUHLARIN BUNLARDIR REYHANI

İMAMLAR İMAMI, CAFER-İ SADIK

VİRD ETMEZ TARİKİ İLLE MÜNAFIK

HASAN BASRİ OLDU YARE MUAFIK

BUNLARDIR MEVLAMIN ULU SULTANI.

İMAMLAR İMAMI, CAFER-İ SADIK

VİRD ETMEZ TARİKİ İLLE MÜNAFIK

HASAN BASRİ OLDU YARE MUAFIK

BUNLARDIR MEVLAMIN ULU SULTANI.

HABİB-İ ACEMİ TUTTU YOLUNU

DAVUD-i TAİ SALMAZ ELİNİ

MARUF-i KERHİ Ş1H BİLDİ ANI

SIĞINDIM CAHINA OL KEREM KANI.

SERİYYİ SEKATİ ERDİ BU SIRRA

ONDAN DA YETİŞTİ CÜNEYD-İ BEHRE

ZATI ŞERİF VİRDİ EVADE DEHRE

EHLULLAH’IN OLDU ULU SULTANI.

ŞİBLİ OLDU ONA, CANIMDAN BENDE

ABDULVAHİT ERDİ ONA O DEMDE

EBUL FERRAH MEHMED TARSUSİ TUTTU ELİNDEN

O GÖRDÜ ONLARDAN NUR-İ YEZDANI

O GÖRDÜ ONLARDAN FAZL-I RAHMANI.

ALİYYÜL HOKKERİ ETTİ BİR NİDA

MÜBAREK MAHSUMU DEDİ CAN FEDA

HIZIR GEYLANİ HEM ETTİ EDA

EHLULLAH’IN OLDU ULU SULTANI.

EHLULLAH’IN OLDU ALİ SULTANI

İLAHİ LÜTFUNDAN DUR ETME BİZİ

CÜMLE SEVENLERİN HAKKI İÇİN SİZİ

ŞIHIMIZIN EŞİĞİNE SÜRELİM YÜZÜ

BULALIM ORDA RAHİ RIZAYI

BULALIM ORDA HAK RIZAYI

EHLULLAH’IN OLDU ALİ SULTANI

İLAHİ AŞKINDAN AYIRMA BİZİ

CÜMLE SEVENLERİN HAKKI İÇİN SİZİ

GAVS’IN EŞİĞİNE SURELİM YÜZÜ

BULALIM ORDA GAVS-I GEYLANİ

BULALIM ORDA CENNET RIDVANI

İLAHİ FATIMATÜZZEHRA ANNEME BAĞIŞLA SUÇUM

ONUN EVLADIYLA ÇEKEYİM GÖÇÜM

AL-İ EBA AŞKINDAN SEN DOLDUR İÇİM

ZATINLA SIFATIN BUNLARDIR İRFANI.

İLAHI ŞEYHİME BAĞIŞLA BENİ

SITK İLE SEVENİN HAKKIYÇÜN SENİ

YOLDAŞ ET KABRİMDE İMAN-I DİNİ

MUHSİNLERİN SENSİN ULU SULTANI

DÜŞMÜŞLERİN SENSİN ALÎ SULTANI

İLAHİ HASİDİN KIR KOLLARINI

MÜNTAGİM İSMİNLE BÜK BELLERİNİ

KUDRET KILICINLA KES DİLLERİNİ

HER KİM OLURSA TEVHİD DÜŞMANI (AMİN!) (Bu kıta 3 defa söylenir)

İLAHİ SELATIN HESAPSIZ OLSUN

ON SEKİZ BİN ALEM MİSK İLE DOLSUN

CÜMLESİ HABİBİN RUHUNA ERSİN

KAMUNUN DERDİNİN BUDUR DERMANI

KAMU DÜŞMÜŞLERİN BUDUR SULTANI

 

 

Bundan sonra 100 Istigfar (Estagfirullah el'azim),

 

100 Selat-ü Selam (Allahümme Salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim),

 

100 Kelime-i Tevhid (Lai ilahe illallah) çekilir.

(Tevhidin önü açik olup isledigin yerde isledigin kadar çekebilirsin.)

 

100'den asagi olmamak sarti ile (La ilahe illahu).

 

100'den yukari  (Allah) diyebilirsin.

 

Buradan asagiya her nokta arasi 11'i düsmemek üzere söylenir:

Yâ Hû Yâ men Hû, Yâ men la Hû illâ Hû.

 

Yâ Hayyu Yâ Vâhid, Yâ Azîzu Yâ Vedûd.

 

Yâ Hakku Yâ Kahhâr, Yâ Kayyûm Yâ Vehhâb, Yâ Müheyminü Yâ Bâsit.

 

Yâ Mütecelli irham Zülli. Yâ Müteâlî irham Hali.

 

100'e kadar da:

Entel Hâdî Entel Hakk. Leysel Hâdî illâ Hû. söyleyebilirsin.

 

DERSİN SONUNDA OKUNAN ESMALARIN (İSM-İ ÂZAM SEKÎNELERİ'NİN) MÂNALARI:

Yâ Hû Yâ men Hû, Yâ men la Hû illâ Hû.

 

Manası: “Ey Allah’ım (CC)! Sana yalvarıyoruz, Sana sığınıyoruz. Ey Allah’ım (CC)! Bize yardım et, bize merhamet et.”[1] “Ey kendinden başka hiçbir ilâh olmayan Ulu Allah’ım (CC)!”[2]

 

Yâ Hayyu Yâ Vâhid, Yâ Azîzu Yâ Vedûd.

 

Manası: “Ey Muhterem Sevgili, Muhabbetli ve Şefkatli Allah'ım (CC)!”[3]

 

Yâ Hakku Yâ Kahhâr, Yâ Kayyûm Yâ Vehhâb, Yâ Müheyminü Yâ Bâsıd:

 

Manası: “Ey doğruyu söyleyen.”[4] “Ey ziyadesiyle kahredici ve yok edici.”[5] “Ey Baki ve Kaim olan.”[6] “Ey çok hibe eden ve çok bağışlayan.”[7] “Ey tüm korkulardan koruyan.”[8] “Ey lütuf ve merhameti ve rahmeti bol olan Allah’ım (CC)!”[9]

 

Yâ mütccelli İrham Zülli, Yâ Müteâli İrham Hâli:

 

Manası: “Ey tecelli eden, görünen.”[10] “Bilinmezken bilinmekliğini murad edip görünen.”[11] “Ey Ulûhiyyet ve Rubûbiyyeti yüksek olan Allah’ım (CC)!”[12] “Bizi nefsimizin karışık dalaveresinden hayırlı neticeye ulaştır.”[13] “Bizi dünya masivasından kurtar, ebedi alemin saadeti olan rızana, Cemalullahına, şefaati Resülullah’ına (SAV) ve himmeti Evliyaullahına, muttaki, sadık, zakir, şakir, muvahhid, sabikûn ve mukarrebin kullarının zümresine erdir.”[14]

 

Entel Hadi Entel Hak, Leysel Hadi İllâ Hû:

Manası: “Ey hidayet eden doğru yolu gösteren.”[15] “Ey Yardım eden, yardımcı olan! Ey doğruyu söyleyen ve kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Ulu Allah’ım (CC)!”[16] “Bizi varlığında, birliğinde, uluhiyyet ve rububiyyetinde, fani kıl. Hadî Esman Hürmetine Hidayetinde daim kıl ve Hıfz-u Emanında bulundurduğun bahtiyar kullarının katarından ayınp mahrum etme.”[17] (AMİN)

 

Bunlardan sonra Şükür secdesi yapılır. Şükür secdesi ile ilgili buraya bakınız...

 

Bunlar bittikten sonra Kur’an’dan bildiginden bir aşır okursun ve daha sonra da ders sonrası bir dua ile bitirirsin.

 

Cenab-ı Mevla, bizleri Pirimizin (KSA), Şeyhimizin (RA) ve Üstadlarımızın (RA) al-i himmet, nazar ve muhabbetlerinden, şefaatlerinden ayırıp da mahrum etmesin. (AMİN)


 www.GAVSUALAZAM.de


 

[1] El-Bakara S. A.286

[2] Âl-i Imrân S. A.2

[3] El-Beled S. A.17

[4] Yasin S. A.61

[5] Yasin S. A.82

[6] El-Haşr S. A.23

[7] El-Bakara S. A.163

[8] Yunus S. A.62,63

[9] El-Bakara S. A.163

[10] Ez-Zariyat S. A.56

[11] Küntü kenzen mahfiyyen (Kudsi Hadis)

[12] İhlâs S. A.1

[13] Eş-Şems S. A.8,9

[14] El-Bakara S. A.3; El-Ahzab S. A.35; El-Vakıa S. A.10

[15] El-Fatiha S. A.6

[16] Taha S. A.14

[17] El-Hicr S. A.40,41, 42

 

 Her Hakkı Mahfuzdur...

İndex      Gavsulazam     Oniki İmamlar      Silsile      Yolumuz      Downloads      Misafir Defteri     Bize Yazın