KONULAR  
 

 

Tevbe: Ayetlerle Geniş İzah
.........................................

 
 

 

Tevbeye Ait Hadis-i Kudsiler
.........................................

 

 

 

Tevbeye Ait Hadis-i Şerifler
.........................................

 

 

 

Tevbenin Kabul Şartı
.........................................

 

 

 

Tevbeye Mani Şeyler
.........................................

 

 

 

Tevbede Devamlılık
.........................................

 

Nasuh Tevbesi

.........................................

 


 

 

 

......................................


İlahi! Hz. Resul Muhammed Mustafa (SAV) Efendimiz'in aşkına...

İlahi! Hz. İmam-ı Ali (KV) Efendimiz'in aşkına...

İlahi! Hz. Hasan (RA) ve Hüseyin (RA) Efendilerimiz'in aşkına...

İlahi! Silsile-i Saadet (RA)  Efendilerimiz'in aşkına...

İlahi! Oniki İmam (RA) Efendilerimiz'in aşkına...

İlahi! Hz. Pirimiz, Abdulkadir-i Geylani (KSA) Efendimiz'in aşkına...

İlahi! Hz. Üstadımız Hak Halili (KSA) Efendimiz'in aşkına...

İlahi! Seyyidet Hz. Zehra (RA) Annemiz'in aşkına...

İlahi! Hz. Kadir Sultan (RA) Efendimiz'in aşkına...

İlahi! Şeyhimiz, baş tacımız Hz. Hacı Halil (RA) Efendimiz'in aşkına...

 

KAPINA GELDİM!

Cümle Enbiyalarının (AS) aşkına....

Cümle Evliyalarının (RA) aşkına...

 

KAPINA GELDİM!

Yardım eyle şu düşküne...

 

Aşkınla bizi yandır...

Nurunla bizi nurlandır...

Lütf-u Kerem'inden bize de bahşeyle YA İLAHİ!

......................................

 
 

TEVBEDE DEVAMLILIK

 
 

Devam üzere istiğfarda bulunmak İslâmın sünnellerindendir. Devamlı tevb-i istiğfar etmek insanın üzüntüsünü alır. Günahlardan el çekmek, Ayet-i Kerime’ler ile emredilmiştir. Daima nefs ile mücadele etmeli, nefsin arzularını yerine getirmemeli, nefsi Allah-ü Teala (CC) Hz.leri’nin emirlerine zorlamalı ve itaate alıştırmalı, Allah-ü Teala (CC) Hz.leri’nin menettiği şeylerden de onu zorla uzaklaştırmalıdır ve Tasavvufa (tarikata) yönelmenin, ilk anda eski günahlara tevbe etmekle başlanılacağı bilinmelidir. Ve şu ayetleri de unutmamak gerektir:

“O halde küfre varırsanız, çocukları ak saçlılar haline çevirecek bir günün (kıyametin) azabından kendinizi nasıl koruyacaksınız?”[1]

“O halde, (ey insan bunca deliller ortaya çıktıktan) sonra, seni hesab gününü inkara götüren ne?”[2]

Cenab-ı Hakk (CC) Hz.leri’ne devamlı dua etmek lazım ve O’ndan (CC) affımızı talep etmemiz lazımdır. “Rabbimiz (CC)! Eğer unuttuk, yahut kastımiz olmayarak hata ettikse bizi (ondan) hesaba çekme. Ey Rabbimiz (CC)! Bizden öncekilere yüklediğin musibetler gibi, bize, ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz (CC)! Güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükletme, bizden çıkan günahları affet, bizi bağışla, bize merhamet buyur, Sen Mevlamız (CC), yardımcımızsın.”[3]

Her zaman Allah (CC) Hz.leri’nden özür dilemek, her O’na yalvarmak, kulun Allah (CC) Hz.leri’ne yaklaşmasına vesile olur ümidini hiç elden bırakmamak gerklidir. Şöyle dua edilebilir: Ya Rabbi (CC)! Bize kereminle nazar kıl. Biz kullarından ancak hata sadır olur. Ya İlahi, Senin rızkınla beslendik. Senin ihsan ve lütuflarına alıştık. Ya Rabbi (CC)! Bizi bu dünyada aziz kıldın, öbür alemde de aziz kılmanı senden umarız. Aziz eden de sensin, Zelil eden de sensin. Senin aziz kıldığın kimse horluk görmez. Ya İlahi! İzzetin hakkı için bizi zelil etme!  Günahlarımızdan dolayı bizleri utandırma. Dünyada iken bizi günahlarımızdan arındır. Dünyada iken af ve mağfiret eyle de ukba alemine, bırakma. (AMİN)

Yüce Allah (CC Hz)leri Buyuruyor: “Ey Resulüm (SAV), şöyle de: ‘Ey mülkün sahibi Allah’ım (CC)! Sen, dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin dilediğini de zelil edersin. Hayır, yalnız senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin.”[4]

“Onları geleceğinde şüphe olmayan kıyamet günü için topladığımız ve kendilerine hiç zulüm edilmeyerek herkese dünyada kazandığı tamamen ödendiği vakit halleri nasıl olacak?”[5]

“Bununla beraber işledikleri her şey, (amellerin yazıldığı) defterlerdedir.”[6]

“(Hesap için) Rabbi (CC) huzurunda durmaktan korkan için iki cennet var.”[7]

“Allah (CC), gözlerin hain bakışını da bilir, kalblerin gizlediğini de.”[8]

“Bugün (ahirette) herkes kazandığı ile cezalanacaktır. Zulüm yok bugün. Şüphesiz ki, Allah (CC) hesabı çok çabuk görendir.”[9]

“Sonra o cehenneme atılmaya layık olanların kimler bulunduğunu elbette, biz daha iyi biliriz. İçinizden hiç biri istisna edilmemek üzere mutlaka cehenneme varacaktır. Bu, Rabb’inin (CC) katında kesinleşmiş bir hükümdür. (Ancak cennetlikler yanmadan geçecekler, cehennemlikler ise ateşe düşeceklerdir.) Sonra, Allah’tan (CC) korkup sakınanları kurtaracağız ve zalimleri de toptan cehennemde bırakacağız.”[10]

“Muhakkak ki, takva sahibi olanlar (her türlü kederden) emin bir yerde.”[11]

“(Bütün bunlar, kendilerine) Rabb’inden (CC) bir kerem ve ihsan olarak verilmiştir, işte bu, en büyük kurtuluş ve saadettir.”[12]  Tüm bu Ayet-i Kerimeler bir insana küpe olmalı, insan günah işleyeceği zaman bu Ayet-i Kerime’leri hatırlamalıdır. Şüphesiz ki, iman eden insanlar için bu Ayet-i Kerime’ler birer ikazdır ve bu ikazlara ancak gerçekte iman etmiş kullar kulak verirler.

Yüce Allah (CC) Hz.leri buyurur ki: “Bir de cennetlik olanlar cehennemliklere şöyle bağırırlar; ‘Gerçekten, biz, Rabbimiz’in (CC) bize vaad buyurduğu sevabı hak bulduk, siz de Rabbiniz’in (CC) vaad buyurduğu cezayı hak buldunuz mu?’ Onlar da: ‘Evet. hak bulduk’ derler.”[13]

“Küfre dalmış bir kafir oldukları halde ölüp gitmiş kimseler (var ya) bunların her biri kendini kurtarmak için dünya dolusu altın verecek olsa, bile, asla hiç birinden kabul olunmaz.”[14]

“Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer siz iman eder ve (küfürden) sakınırsanız, (Allah (CC) ahirette) size mükafatlarını verir.”[15]

“Ey insanlar! Muhakkak Allah’ın (CC) vaadi (öldükten sonra dirilmek, hesaba, çekilmek) vuku bulacaktır. O halde, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın, şeytan da sakın sizi Allah’ın dininden aldatıp kaydırmasın.”[16]

Tevbe eden bir insan, daima o tevbe ettiği hal üzere olmalıdır ve bir daha günah işlememeye gayret göstermelidir. Ancak bu şekilde, Allah (CC) Hz.leri’nden af ve mağfiret umulur. Allah (CC) Hz.leri tüm inanan kullarına, tevbe ettikten sonra bir daha günah işlememeyi nasip etsin! (AMİN)

www.GAVSULAZAM.de


[1] El-Müzzemmil S. A.17

[2] Et-Tin S. A.71

[3] El-Bakara S. A.286

[4] Al-i İmran S. A.26

[5] Al-i İmran S. A.25

[6] El-Kamer S. A.52

[7] Er-Rahman S. A.46

[8] El-Mümin S. A.19

[9] El-Mümin S. A.17

[10] Meryem S. A.70-72

[11] Ed-Duhan S. A.51

[12] Ed-Duhan S. A.57

[13] El-A’raf S. A.44

[14] Al-i İmran S. A.91

[15] Muhammed (Kıtal) S. A.36

[16] Fatır S. A.5

 

 


© 2003 - 2004 Gavsulazam.de   Her Hakkı Mahfuzdur ...