Dua, kulun ümit dalı ve Rabb'ine (cc) bağlılığının en güzel ifadesidir. Dua, mümin için eşi bulunmaz bir silah, ümit gecesinde hayırlı bir sabah, bela, şiddet ve felaket çemberinden kurtuluş ve ferahtır.

Dua , kulun şerefini artıran, iki alemde de yüzünü ak eden bir güzellik bulutu halinde rahmet katrelerini gönül toprağına döken en hayırlı şeydir.

 

 

Hak Teala (CC) Hz.leri buyuruyor:

“Ey Resul-i Ekremim(SAV)! Benim kullarım ‘Rabbimiz uzakta mıdır, yakında mıdır?” diyerek sana beni sordukları zaman sen onlara cevap ver ki: Ben onlara pek yakınımdır. Bana dua eden kulumun duasını kabul ederim. Dua ettiğinde benden dualarının kabulünü istesinler. Ve bana îman etsinler. Umulur ki onlar îmanları ve duaları sebebiyle doğru yola vasıl olurlar ve irşad olunurlar.”[1]

Fahr-i Razî, Kazı Beyzayi ve Hazin’in beyanlarına göre Ashab-ı Kiram’dan (RA) bazı kimselerin: “Ya Resulallah (SAV)! Rabbimiz (CC) bize yakın ise hafif sesle yahud gizlice dua edelim. Eğer uzak ise yüksek sesle dua edelim.” demeleri üzerine bu Ayet-i celîlenin nazil olduğu mervîdir.

Başka bir rivayette ise yahudilerin: “Ya Muhammed (SAV)! Sen yer ile gök arasını pek uzak haber veriyorsun. Rabbimiz (CC) duamızı nasıl işitir?” demeleri üzerine nazil olduğu mervîdir. Bu sebeb-i nüzullere göre Ayetin manası şöyle olur:

“Ey Resulüm (SAV)! Benim kullarım sana benim evsafımdan sual edip ‘Rabbimizin (CC) lutfu bize yakın mı? Duamızı gizlice kendi içimizde mi yapalım? Yoksa uzakta mı? Duamızı yüksek sada ile yapalım?’ dediklerinde, sen onlara Benim tarafımdan cevab ver. Ben onların gizli dualarını işitirim. Zira Benim ilmim onlara pek yakındır. Binaenaleyh onların işlerini bilip sözlerini işiterek hallerine muttali’ olduğumdan dua eden kimsenin duası ihlas üzere olursa icabet ederim. Şu halde onlar benden icabet talep etsinler. Ben de onlara icabet ederim. Senin vasıtan ile onları imana davet etdiğimde derhal iman etsinler. Zira ben onların dualarına icabet edince onların da benim davetime icabet ve emrime itaat etmeleri vacibdir ve onlar davetime icabetle doğru yolu muhakkak bulurlar.”

www.GAVSULAZAM.de


[1] Bakara S. A.186

 

İNDEX

TASAVVUF

TEVBE-İ İSTİĞFAR

SELAT-U SELAM

KELİME-İ TEVHİD

 

© 2003-2004      www.GAVSULAZAM.de     Her Hakkı Mahfuzdur...