Dua, kulun ümit dalı ve Rabb'ine (cc) bağlılığının en güzel ifadesidir. Dua, mümin için eşi bulunmaz bir silah, ümit gecesinde hayırlı bir sabah, bela, şiddet ve felaket çemberinden kurtuluş ve ferahtır.

Dua , kulun şerefini artıran, iki alemde de yüzünü ak eden bir güzellik bulutu halinde rahmet katrelerini gönül toprağına döken en hayırlı şeydir.

 

                              GERİ

“Kim sabahleyin üç defa

diyerek Sure-i Haşr’ın sonundan üç ayet okursa Allah-ü Teala (CC) onun için yetmiş bin melek vazifelendirir, akşama kadar ona dua ederler, o gün ölürse şehid olarak ölür, akşamleyin bunu yapan da aynı derecededir’.”[1]

“Sabaha çıkınca bin defa: diyen kimse nefsini Allah’tan (CC) satın almıştır.”[2]

“Sabah namazını kıldıktan sonra kalkarken yedi defa:

‘Allah’a (CC) sarılmaktan başka kuvvet yoktur ne bir hile yapmak ne hileye uğramış olmak faide vermez. Ne Allah’tan (CC) kurtulacak yer ne de O’ndan (CC) sığınacak yer vardır. Kurtuluş ve sığınış ancak O’na (CC) dayanıp iltica etmektedir.” derse yetmiş türlü bela ondan def olur’.”[3]

www.GAVSULAZAM.de


[1] Tirmizi’den Tuhfetu’z-Zakirin, 77.

[2] bak: Buhari, Tevhid, 58.

[3] Ramuzu’l-ehadis.

 

İNDEX

TASAVVUF

TEVBE-İ İSTİĞFAR

SELAT-U SELAM

KELİME-İ TEVHİD

 

© 2003-2004      www.GAVSULAZAM.de     Her Hakkı Mahfuzdur...