Duanın kabul edilmemesinin sebeplerinden biri, kulun selah maslahaı icabı, duasının kabul edilmemesidir.

Çünkü bizler, işlerin hakikatından haberdar değiliz. Zira biz insanlar kendimiz için zararlı olan birçok şeyin, zahiri görüntüsünü hesaplayıp, bizim için faydalı olduğunu düşünürüz.

 

 

Allah-ü Teala (CC) bizim maslahatımızı bizden daha iyi bilmektedir. İsteklerimizden bazıları dinimiz için zararlı olabilir. Allah (CC) varlıkların bütün işlerini bilendir ve bizim yaşamımızdaki işlerde varlık aleminin bir parçasıdır. Öyleyse O (CC) bizim şer ve hayrımızı bilmektedir ve bu sebeble bize şer olan bazı dualarımız kabul edilmemektedir.

Bazen de dualarımız ahirette kabul edilecektir. Rivayetlerde kıyamet günü, dünyada çok dua eden ve dualarına kabül edilmemiş kimseler, çok mutludurlar. Allah (CC) orada, onlara o kadar nimet veriyor ki şöyle diyorlar: “Keşke dünyada bir duamız bile kabul edilmiş olmasaydı.”

Duanın kabul edilmemesinin bir diğer delili de, insanın günahlara bulaşmış olmasıdır. İmam-ı Ali (KV) Hz.leri Kumeyl duasında buyuruyor: “Allah’ım (CC)! Dualarımın kabul edilmesini engelleyen günahlarımı bağışla.”

Günah insanın Allah’la (CC) olan irtibatını kesiyor ve Hakk Teala’nın (CC) dergahından Adem’i kovdurtuyor. Bu açıdan da insanın duası kabul edilmiyor.

Duanın kabul edilmemesinin bir diğer nedeni de, kötü sıfatların kalbe hükmetmesidir. Bu sıfatlar liyakati def ederek, Yaratıcının (CC) rahmetinin kendine gelmesini engelliyor. Bunlardan Hased, Su-i zann, Tefrika, Gıybet, Kin duyguları ve Kendini büyük görme gibi kötü ahlaki sıfatlar, insanın duasının kabul edilmesini engelleyen etkenlerdir.

Bazen de istenilen şeyler Allah’ın (CC) sünnetine aykırıdır. (Madde’nin kanunlarına terstir.) Mu’hal (imkansız) olan bu istekler de kabul edilmez.

www.GAVSULAZAM.de

 

İNDEX

TASAVVUF

TEVBE-İ İSTİĞFAR

SELAT-U SELAM

KELİME-İ TEVHİD

 

© 2003-2004      www.GAVSULAZAM.de     Her Hakkı Mahfuzdur...