Seher vakti, dua için en uygun ve duaların en kabule şayan oldukları bir vakittir.

Bütün mahlukat uykuda iken, cömertçe uykusundan feda ederek Allah'ın (cc) huzuruna gelen bir kul için Allah-ü Teala (cc) Hz.leri, o kkulun dualarını, münacaatını, istek ve dileklerini yerine getirmede, tevbesini kabul etmede daha da cömerttir.

 

 
Ebu Hüreyre’den (RA) rivayete göre Nebiyy-i Ekrem (SAV) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Rabbimiz Tebareke ve Teala (CC) her gece, gecenin son üçte biri kaldığı sırada dünya semasına nüzul eder ve şöyle buyurur:  ‘Bana dua eden var mı, duasına icabet edeyim? İstediğini vereyim. Bana istiğfar eden var mı, onu mağfiret edeyim?’[1]

Bu hadis-i şerif, gecenin son üçde birinin vakti icabet olduğuna büyük müjdelerle beraber delalet etmektedir.

“Gece yarısında semanın kapıları açılır ve bir münadi şöyle seslenir: ‘Hiç dua eden var mı, icabet olunsun, bir şey isteyen var mı verilsin, bir sıkıntıda olan var mı kurtarılsın. Her hangi bir dua ile dua eden hiç bir müslüman yoktur ki Allah-ü Teala (CC) ona icabet etmiş olmasın. Ancak şehveti için koşan zinakar kadınla ayyaş ve işret ehli müstesna’.”[2]

“Gecede bir saat vardır. Müslüman bir kulun dünya ve ahiret işinden istediği her hangi bir hayır varsa ve duası o saate gelirse muhakkak Allah (CC) ona dileğini verir. Bu her geçe vardır.”[3]

“Saatlerin efdali gecenin son kısmıdır.”[4]

“Üç kişi vardır ki onlar İblisden ve askerlerinin şerrinden masundurlar:
1- Gece ve gündüz Allah’ı (CC) çok zikredenler,

2- Seher vakitlerinde istiğfar edenler,

3- Allah’ın (CC) haşyetinden ağlayanlar.”[5]

www.GAVSULAZAM.de


[1] Buhari, Teheccud, 14.

[2] İbn Hanbel, Müsned, 4/217, 3/34, 43, 94.

[3] Tirmizi, Vitr, 16; Nesci, Mevakit, 35.

[4] Ibn Hanbel, Müsned, 4/385.

[5] Camius-Sağir.

 

İNDEX

TASAVVUF

TEVBE-İ İSTİĞFAR

SELAT-U SELAM

KELİME-İ TEVHİD

 

© 2003-2004      www.GAVSULAZAM.de     Her Hakkı Mahfuzdur...