Kulun Allah-ü Teala'ya yaptığı kimi dualar vardır ki,  Allah-ü Teala (cc) Hz.leri bu dualara icabet eder ve bunları kabul eder ve .

Kulun ihlası ve samimiyyeti çerçevesinde Allah-ü Teala (cc) kullarının isteklerini yerine getirir. Bunun için duayı yapan insan, Allah-ü Teala'nın (cc) dilediği ölçüde kul olmalı ve O'nun (cc) emir ve yasaklarına uymalıdır.

 

 

“Dört yerde semanın kapıları açılır ve duaya icabet olunur:
1- Allah yolunda saf bağlandığı zaman,

2- Yağmur yağarken,

3- Namaz kılınırken,

4- Ka’be görüldüğü zaman.”

“İki vakit vardır ki, semanın kapıları açılır. Bu vakitlerde duanın reddolunduğu çok azdır. Biri namaza kalkıldığı zaman, diğeri Allah (CC) yolunda saff-ı cihadda bağlandığı zaman.”[1]

”Dört dua vardır ki, reddolunmaz:

1- Dönünceye kadar hacının duası,

2- Evine gelinceye kadar gazinin duası,

3- İyileşinceye kadar hastanın duası,

4- Bir de kardeşin kardeşine gıyabında ettiği dua.[2]

Bunlardan en çabuk kabul olunan dua kardeşin kardeşine gıyabında etdiği duadır.”

“Üç kişi vardır ki Allah (CC) onların dualarını reddetmez:

1- İftar edinceye kadar-oruçlunun duası,

2- Mazlumun duası,

3- Adaletli devlet reisinin duası.”[3]

“Üç dua vardır ki kabul olunacağında hiç şübhe yoktur:

1- Babanın, evladına duası,

2- Misafirin duası,

3- Mazlumun duası.”[4]

”İki dua vardır ki, Allah (CC) ile bu iki dua arasında hicab yoktur: Biri mazlumun duası,
Diğeri kardeşin kardeşe gıyabında duası.”

www.GAVSULAZAM.de


[1] Ebu Davud, Deavat, 1553.

[2] Tirmizi, Deavat, 129.

[3] Tirmizi, Deavat, 48; İbn Mace Dua, II

[4] Müslim, Deavat.

 

İNDEX

TASAVVUF

TEVBE-İ İSTİĞFAR

SELAT-U SELAM

KELİME-İ TEVHİD

 

© 2003-2004      www.GAVSULAZAM.de     Her Hakkı Mahfuzdur...