Velayet
Velinin Tarifi

Velinin İsbatı
Velilerin Özellikleri

Velilerin Himmeti

Evliya Ve Zikrullah

 
..........................................
 

Evliyauşşeytan
Evliyaların Çeşitleri
Enbiya-Evliya Farkı

Evliyaların Kerameti

Evliya Tokadı

Evliyaya Bağlanma

 
..........................................
 

Şeyh Gerekli mi?
Evliyaya Hürmet
Veliler Mutmainne sıfatında olurlar
Velilerle beraber olmanın faideleri

 
  ALLAH'IN (CC) VELİ KULLARINA SELAM OLSUN

Allah (cc) Hz.leri'nin sevgili dostları (velileri) meselesi, Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif'lerde açıkça beyan edilmiş, bu hükümler üzerinde İcma-ı Ümmet ile Kıyas-ı Fukaha da takarrur etmiştir.

 
Allah (cc) Hz.leri'nin bazı veli kullarına bir takım bahşiyyatları bulunur. Kerametler de bunlardan bir tanesidir. Kerametlerin halikı, her şeyi yoktan var eden Allah (cc) Hz.leri'dir. 

 

 
ALLAH (cc) DOSTLARI HER YERDE VARDIRLAR
 
 

 

 
 
 
 

 

 
   
 
 

 

Veliler, muttaki, alim zatlardır.
Veliler, Allah'tan (cc) çok korkarlar.
Veliler, daima Allah'ı (cc) hatırlatırlar.
Veliler, devamlı ibadetle meşgul olurlar.

     
   

 

 
 

Veli Kullar, inkar edilemezler.
Evliya İzamı, Cenab-ı Peygamber (sav) Efendimiz'in devamıdırlar. Aklı olan insanlar, veli kulları inkar etmezler.


 
     
   

 

 
 

Veliler, Allah'ı (cc) çok zikrederler.
Allah'ın (cc) bu has kulları, her yerde ve her zaman Allah (cc) Hz.leri'ni unutmazlar ve insanlara O'nu (cc) anlatırlar..


 
     
   

 

 
 

Veli kulları incitmekten kaçınmalıdır.
Allah (cc) Hz.leri'nin eşsiz güzelliklerini nasip ettiği bu has kullara hürmet etmeli, onlara saygılı olmalıdır.


 

İNDEX       ::       GAVSULAZAM       ::       ONİKİ İMAMLAR       ::      SİLSİLE      ::       YOLUMUZ    ::       HOME

©2003-2004   GAVSULAZAM.de      Her hakkı mahfuzdur.