Teferruatla Zikrullah

 Zikrin Hakikati

 Zikrullaha ait Ayetler

 Zikrullaha ait Hadis-i Şerifler

 Zikrullaha ait Hadis-i Kudsiler

 Herşey O'nu (cc) tesbih ediyor

 Hz. Resul'ün (sav) zikri

 Zikrullah nasıl elde edilir?

 Zikrin insan nefsine tesirleri

 Zikrullahın Faziletleri

 Zikrullahın Mertebeleri

 Cehri (sesli) Zikir

 Hafi (gizli) Zikir

 Zikrullah ve Namaz

 Zikirden maksat nedir?

 
Zikrullahın ehemmiyyeti, sevabi gayet çoktur.
Zikrullah ile gönüller her türlü çirkinliklerden temizlenir. Zikrullah Cesede güzel bir koku, ruha kuvvet ve gönüllere nur olur. Zikrullah dünya ve Ahiret belalarına manidir.
Zikrullah, herkese nasip olmayan bir lütuf, bir ihsandır...
Seytanin dostlari, Allah-ü Teala (CC) Hz.leri’ni hiç zikretmezler. Hatta (Allah CC) Ism-i Celîl’ini agizlarina almayi ve söylemeyi gericilik, asagilik ve yobazlik telakki ederler. Bu kisiler ayni zamanda Allah-ü Teala (CC) Hz.leri’nin Ism-i Serîf’i zikredilince daralirlar, sikilirlar ve öfkelenirler..
RUHUN GIDASI ZİKRULLAHTIR

KALBİN CİLASI ZİKRULLAHTIR

GÖNLÜN SEFASI ZİKRULLAHTIR

   
 

 Zikrin çeşitleri

 Zikrin belirtileri

 Zikrin şartları

 Şeytanın dostları ve Zikrullah

 Cemaatle Zikrullah

 Camilerde Zikrullah

 Zikrullahda devamlılık

 Zikrullah ile ilgili fetvalar

 Zikrin Nişaneleri

 Mizanda Ağır Gelen Zikir

 Zikir Öncesi Edebler

 Zikir Esnasındaki Edebler

 Zikirden Sonraki Edebler

 Zikir Makamları

 

 

 

 

Allah (CC) Hz.leri’ni, anmak ibadetlerin ruhu ve onların meşru oluşunun en büyük hedefi menzilesindendir. Çünkü her ibadetin değeri insanın teveccüh miktarı kadardır.

 

 

 

Yerin ve göğün, bunların içindeki varlıkların hepsi Allah-ü Teala (CC) Hz.leri’ni zikreder, O’nu (CC) tesbih ve tehlil ederler.  Binaenaleyh, Allah (CC) Hz.leri'ni anmayan canlı yoktur.

   
 

Resulü Ekrem (SAV) Efendimiz, zikr etmeyi çok severdi. Hem de Allah-ü Teala (CC) Hz.leri’ne çok aşıktı, gözü yaşlı ciğeri yanık idi. Allah'ı anarken O'nun (cc)aşkı ile yanardı.

İNDEX        ::        GAVSULAZAM        ::       ONİKİ İMAM        ::        SİLSİLE        ::         YOLUMUZ        ::        HOME

©2003-2004 GAVSULAZAM.de     Her Hakkı Mahfuzdur...