Vazife

  

Hayrı Tavsiye

  

İptila

  

Manevi Ölüm

  

Dünya Hali

  

Halkı Bırakmak

  

Kalbin Hastalığı

  

Allah'a (CC) yakınlık

  

Keşif ve müşahede

  

Nefis ve halleri

  

Şehvetin beyanı

  

Dünyalığı sevmek

  

Allah'ın (CC) emrine teslim olmak

  

Velilere uymak

  

Korku ve ümit

  

Tevekkül ve dereceleri

  

Allah'a (CC) vasıl olmanın yolu

  

Hakk'ı (CC) şikayet etmemek

  

Ahdi yerine getirmek, sözden dönmemek

  

"Sana şüphe vereni bırak" Hadis-i Şerifinin açıklaması

  

Şeytanla bir konuşma

  

İman sahibini tecrübe

  

Allah'ın (CC) verdiğine razı olmak

  

Allah'ın (CC) rahmet kapısına teşvik

  

İman Ağacı

  

Edep Perdesini Açmamak

  

"Hayır ve şer iki meyvedir" Hadis-i Şerifi üzerine

  

Müridin halini beyan eder

  

"Zaman olur ki, fakirlik küfre yaklaşır" Hadis-i Şerifi üzerine

  

Yasak olan şey

  

Allah (CC) için buğz

  

Hakk (CC) sevgisine başkasını katmamak

  

İnsanları dört bölümde anlatmak

  

Allah'a (CC) darılmamak

  

Vera' üzerine

  

Dünya ve ahiret işleri

  

Hasedin kötülüğü

  

Doğruluk ve nasihat

  

Ayrılmak, birleşmek ve nifak

 


 

MUKADDİME

Allah’a (CC) Hamd olsun… Göze görünen ve görünmeyen bütün yaradılmışlar adedince… İlahi hükümleri ihtiva eden, Kur’an-ı Mübin’in hikmetleri kadar… Tek ve çift sayısınca Allah’a (CC) hamd olsun… İlahi saltanatın güzelliği ve Allah’ın (CC) kendini sevdiği kadar hamd olsun… Gerek zahirde ve gerekse iç ialemde, her an ve her zaman Allah’a (CC) hamd olsun…

                              
 
Allah'ın (CC) ve Peygamgerin (SAV) emirlerine uyun. Şahsi arzularınıza ve hissiyatınıza mağlup olarak bid'at yoluna sapmayın! İtaat edin, türlü bozuk yollara ayrılmayın!… Allah’ı (CC) tevhid edin; hiçbir zaman şirk koşmayın!… Hakk’ı (CC) tenzih edin; itham etmeyin…
                                
 
Manevi bir hal içinde bulunduğun zaman başkasını isteme. İser daha altını, ister daha üstünü. Hiçbir makam arzu etme… Padişahın kapısına geldiğinde hemen içeri girmeği isteme…Zorla içeri alınıncaya kadar bekle… Kendi isteğinle değil zorla içeri alınmalısın. Tekrar, takrar istemelisin…
                                
 
Eğer kısmetinde sana gelecek bir nimet varsa, istesen de gelir, istemesen de…. Bela da aynı… Eğer sana gelecek bir bela varsa, kaçsan da gelir, dursan da… İstersen o belanın kalkması için duaya sarıl… İstersen sabret. İstersen Allah (CC) için kendini bir yere attır; elbette gelecek olan gelir…
                                
 
Sen halkla ünsiyet edersin, onlar daima Hakk’la (CC) olurlar…Senin kalbin, yerdekilere bağlı; onların kalbleri arşa bağlıdır…Sen gördüğünü tuzağa düşürmek istersin, onlara gelince, senin gördüklerine iltifat etmezler. Yalnız Yaratanı (CC) görürler ve O’nun (CC) emirlerine uymaya bakarlar…
                                

 

 

Salik'in yetişmesi

 

Fena ve keyfiyeti

 

Nefsin iki hali

 

Dilenciliğin kötülüğü

 

Arif-i Billah'ın duasına neden icabet olunmaz?

 

İptila ve nimet

 

"Yolumda olanın rızkına kefilim" Hadis-i şerifi üzerine

 

Allah'a (CC) yakınlık

 

Mü'minin yapması gereken işler

 

Uykunun kötülüğü

 

Allah'tan (CC) uzaklığı yok etmenin çaresi ve yakın olmanın keyfiyeti

 

Zühd üzerine

 

İman sahiplerinin sıkıntısı

 

Rıza yolunu istemek ve orda yok olmak

 

Allah'a (CC) vasıl olmayı isteyen ve vasıl olmanı şekli

 

Hazzı terk

 

Kulun halkı ve nefsi bırakması

 

Kaderde niza yoktur

 

Her yanı bırakıp Allah'ın (CC) fazilet kapısına dönmek

 

Belaya sabır, nimete şükür

 

Bidayet ve nihayet

 

Yapılan işin durumu belirinceye kadar durmak

 

Sevgi, sevilen ve gereği

 

Marifetten bir çeşit

 

Ölümsüz hayat, hayatsız ölüm

 

Allah'a (CC) darılmak yasak

 

Dua etmek

 

Nefisle cenk ve şekli

 

Her an bir tecelli

 

Allah'tan (CC) mağfiret istemek

 

Şükür ve kusurları itiraf

 

Mürid ve murad

 

Çarşı-pazara çıkanlar

 

Gizli kusurları bilinen veliler

 

Akıllıya gereken

 

Tasavvuf ve oluşu

 

Nasihatler

 

Allah'ı (CC) bilip halkı bırakmak

 

Mücahede ehli ve huyları

 

 

                          Her hakkı mahfuzdur... 2003-2005, WWW.GAVSULAZAM.DE