Allah’a (CC) Hamd olsun… Göze görünen ve görünmeyen bütün yaradılmışlar adedince… İlahi hükümleri ihtiva eden, Kur’an-ı Mübin’in hikmetleri kadar… Tek ve çift sayısınca Allah’a (CC) hamd olsun… İlahi saltanatın güzelliği ve Allah’ın (CC) kendini sevdiği kadar hamd olsun… Gerek zahirde ve gerekse iç alemde, her an ve her zaman Allah’a (CC) hamd olsun…

Ezelden ebede kadar Allah’ın (CC) eşi yoktur. O (CC) paktır ve kutludur.

Halkı O (CC) yarattı. Onların şeklini güzel kılan O’dur (CC). Kader yolunu O (CC) çizdi. İnsanlara doğru yolu O (CC) gösterdi. Öldüren, dirilten Allah’tır (CC)… Allah’tır (CC) güldüren, ağlatan… O (CC) dilediğini hasta eder, isterse her felaketten insanları esirger. İsterse felakete atabilir. Veren, vermeyen O’dur (CC).

Sema O’nun (CC) emriyle kubbesini yükseltti. Yer O’nun (CC) fermanıyla serildi. Koca dağlar ve tepeler O’nun (CC) emri ile durur ve yere hakim olur.

Hakk’ın (CC) rahmetinden kimse ümit kesemez. Yine O’nun (CC) azabından kendini emin sanan da olmamalı… Verdiği hükmün infazı bir an bile tehir edilemez. Yapılması icab eden işler, derhal yapılır. Emir yerine gelir, buna kimse mani olamaz.

Herkes O’nun kuludur, isteyen ve istemeyen O’na (CC) hizmet eder. Her yerde O (CC) övülür ve her dilde O’nun (CC) nimetinin erişmediği yer yoktur. Her yönden O’nun (CC) vechi görünür, daima dillerde şükürler okunur.

Salat ve selam Peygamberimize (SAV) olsun. O büyük Peygambere (SAV) uyan doğru yolu bulur. O’ndan (SAV) yüz çeviren sürünür, ezilir. O büyük Peygamberin (SAV) her sözü doğrudur, buna Kur’an şahittir. O büyük Peygamber (SAV) dünyayı sevmiş, fakat değerinden fazla kıymet vermemiştir. O (SAV), yalnız Allah’a (CC) güvenmiş ve O’nu (CC) sevmiştir. Keza O’nun (SAV) büyüklüğü sonsuzdur. Halk arasından seçilmiş ve gelişi, hakkı ve hakikatı meydana çıkarmıştır. Batıl yıkılmış, putlar yere serilmiştir. Yeryüzü O’nun (SAV) nuruyla aydınlanmış ve nuru, kıyamete kadar devam edecektir.

Yine salat ve selam, o büyük Peygamberin (SAV) Âline (RA) ve Ashabına (RA) olsun. Kıyamet gününe kadar O’na (SAV) uyanlara olsun.

Bütün yalyarmamız Allah’adır (CC). Sonunda O’na (CC) döneceğiz. Bizleri yaratan, besleyen, büyüten, yediren, içiren O’dur (CC). Faydalı işleri yaratan, zararlı şeylerden bizi sakındıran O’dur (CC).

Saydıklarımız, Allah’ın (CC) bizlere ihsan ettiği nimetlerdir. Sözlerde ve yapılan işlerde, görünen veya görünmeyen hikmetli şeyler vardır. Yaptığımız her işte, attığımız her adımda O’nun (CC) büyük yardımı vardır. Darlıkta O (CC) yetişir. Varlığın elden kaçmasına O (CC) mani olur. Darlıkta sabır, genişlikte şükür hissini veren O’dur (CC). Çünkü O (CC), dilediğini yapandır. İstediği hüküm vermeye kudreti yeter. Gizliyi de bilir, olanlar O’nun (CC) emriyle olur. Bütün hatalar O’nun (CC) malumudur. Kendine kulluk edeni ve asi olanı bilir.

Yalvaranları işitir, duacıların duasını kabul eder. O’na (CC) kimse kafa tutamaz. Bu hak kimseye verilmemiştir. O’nun (CC) katında şah da bir, geda da birdir.

Sonra şunu söylemek isterim ki, Allah’ın (CC) bana verdiği nimetler sayısızdır. Bunları saymakla bitiremem. Çünkü Hakk Teala (CC) şöyle buyurdu:

- “Sizde mevcut olan iyilikler Allah’tandır (CC).”

Yine buyurdu:

- “Allah’ın (CC) nimetlerini saymakla bitiremezsiniz.”

O’nun (CC) nimetleri bütün halimde görünmektedir. O kadar büyük nimetlere sahibim ki, onları saymaya dilim yok. Onların şükrünü dahi yerine getirmek benim için çok uzak. Ömrüm sona erer, fakat şükür borcumu ödeyemem… Sayılar tükenir, ama nimetleri saymakla bitiremem.

İşte dile geldiği kadar söylenecek bir şey varsa, o da şu “Fütûh’ul-Gayb”dir. Bu kitap ilahi bir ihsandır. Bütün kelimeleri kalbime Hakk (CC) tarafından gelmiştir. Sözlerde benim hiçbir hakkım yoktur. Hepsi hikmettir. Kur’an ve Hadis-i Şeriflerin kaynağından akmıştır. Böyle bir nimete saip olduğum için Allah’a (CC) şükrederim.

Ancak bu sözlerin bir kabı olabilirim. Söylemek kuvvet ve kudretini veren Allah’tır (CC). Şunu söyleyeyim ki, bu sohbetler, konuşmalar yalnız hak ve hakikatı arayanlar içindir. Bunlardan gereken faydayı ancak, Hakk (CC) yolcuları alabilir.

Doğru yolda gidenlerin ve Hakk’ı (CC) arayanların yardımcısı ALLAH’tır (CC).

 

Kaynak: Gavsulazam Abdulkadir-i Geylani (KSA), Fütûh-ul Gayb (Gizliden Sesler)

                           Her hakkı mahfuzdur... 2003-2005, WWW.GAVSULAZAM.DE