Sefere çıkarken şu beş sure, evvelinde ve sonunda besmele-i şerife ile okunmalıdır: Kafirun, Nasr, İhlas, Felak ve Nas Sureleri... that work, look great and communicate well.

Çünkü Nebiyy-i Muhterem (SAV) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: "Bir sefere çıktığın zaman arkadaşların içinde en güzel ve azığı en bol bir kimse olmak ister misin ey Zübeyr (RA)? Öyle ise şu beş sureyi oku: Kafirun, Nasr, İhlas, Felak ve Nas Surelerini. Her sureye besmele ile başla ve besmele ile bitir."[1]

 

                            GERİ

Seferde ise şu dua okunmalıdır:

“Rahman, Rahim Allah’ın (CC) adıyla. Ey Rabbim (CC)! Senden yardım istiyorum, Sana tevekkül ediyorum, benim işimin zorluğunu azalt! Seferimin meşakkatini kolaylaşdır ve beni hayırla rızıklandır. Benden her türlü şerri defet. Sadrıma inşirah ver. İşimi kolaylaşdır, dilimdeki düğümü çöz. Ey Rabbim (CC)! Kendimi, dinimi, ehlimi, malımı, akrabamı ve Seninle benim aramda ahiret ve dünyaya müteallik ne varsa cümlesine Seni bırakıyorum ve Sana emanet ediyorum. Bizim hepimizi her türlü kötülükten ve üzücü şeylerden muhafaza et! Ey kerem sahibi Rabbim (CC)! Beni ve benim beraberimdekileri muhafaza et! Beni ve beraberimdekileri selamette kıl, beni ve beraberimdekileri menzilimize ulaştır ey Rabbim (CC)! Ey Rabbim (CC)! Sana tevbe ettim, Sana sarıldım, takvayı bana azık olarak ver, günahımı mağfiret et, her nereye yönelirsem beni hayra yönelt!”[2]

 

“Sefere çıkmayı düşünerek evinden ayrılan bir kimse yola çıkarken:

derse en hayırlı bir yere çıkmakla nasiblendirilir ve kötü bir yere çıkmanın şerri ondan geri çevrilir.”[3]

 

"Sizden biriniz bir sefere çıkmak, yahud bir menzilde konaklamak isteyince, eşyasını koyup, etrafa bir çizgi çektikten sonra:

‘Rabbim, Allah’tır (CC), O’nun (CC) şeriki yoktur!’ derse eşyası muhafaza olunur.”[4]

www.GAVSULAZAM.de


[1] Tuhfetü’z-zakirin, 158 İbn es-Seniy’den

[2] krş. el-Ezkar, 195 vd.

[3] Ramüzü’l-ehadis, 42.

[4] krş. Müslim, Zikir, 54, 55.

 

 

İNDEX

TASAVVUF

TEVBE-İ İSTİĞFAR

SELAT-U SELAM

KELİME-İ TEVHİD

 

© 2003-2004      www.GAVSULAZAM.de     Her Hakkı Mahfuzdur...