Derviş olanlar, daima takva üzere olmaya gayret gösterirler.

Derviş olanlar, gece gündüz Allah (cc) Hz.leri'ni zikrederler.

Derviş olanlar, Allah'ın (cc) korkusundan çokça ağlarlar.

Derviş olanlar, yalandan, haramdan, zinadan kendilerini sakındırırlar.

Derviş olanlar, Allah (cc) Hz.leri'nin hoşnut olacağı işleri işlerler.
 
Derviş olanlar, her dem Allah (cc) Hz.leri'nin rızasını kazanmak doğrultusunda hayatlarını idame ettirdiklerinden, daima takva üzere olmaya çalışırlar.

 
Dervişlik Mürselin libasıdır, salihlerin örtüsüdür, muttakilerin tacıdır, ariflerin ganimetidir, müridlerin idealidir, Rabbul Alem'inin (cc) rızasıdır ve Ehl-i Velayetin kerametidir.

 
Salik, bir Mürşid-i Kamilin mübarek elini tutup, hizmetine girdiği ve emirlerini yerine getirmek için canla başla çalışmaya başladığı gün, anasından doğup dünyaya yeni gelmiş gibi olur.


   
  Dervişler döner aşk ile   Derviş olduk Tekkede Ol Hüda'nın (cc) aşkına.. Hacı olduk Mekke'de, Mustafa'nın (sav) aşkına...
  Dervişler şunlara uymalıdır:

 

1- Teslim

2- Tevekkül

3- Telkin-i Tarikat

4- İtikat

5- Söz Tutmak.

 

 


   
Peygamber (SAV) Efendimiz’in Ashab-ı Suffası (RA) vardı. Ashab-ı Kiram (RA) harbe girince geride dua ederler, Zikrullah ile meşgul olurlar idi. Allah-ü Teala (CC) Hz.leri’ni daima zikrederlerdi. Resulüllah (SAV) Efendimiz onlara böyle yapmalarını emrederdi.  
 

 

K O N U L A R

 

Sofun Manası
Sofiyyenin Zuhuru
Ashab-ı Suffa Gibi Olanlar
Ayetlerde Dervişler
Hadis-i Şerif'lerde Dervişler
Zikreden Dervişler

 

 

 

 

Dervişin Sülûku
Mürid - Mürşid Bağı
Müride Lazım Gelen Haslet
Müridin Edebi
Dervişliğin Sıfatı
Dervişlere Tenbih
HOME       ::     GAVSULAZAM    ::      12 İMAMLAR    ::      SİLSİLE     ::       YOLUMUZ

©2003 - 2004 GAVSULAZAM.DE      Her hakkı mahfuzdur...