KONULAR

 
 


Kelime-i Tevhid
........................................

Tevhide Ait Ayet-i Kerimeler
........................................

Tevhide Ait Hadis-i Kudsiler

........................................

Tevhide Ait Hadis-i Şerifler

........................................

Cennetin Anahtarı

........................................

70 bin Kelime-i Tevhid

........................................

Kelime-i Tevhidin Faziletleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
 

Kelime-i Tevhide Ait Ayet-i Kerime'ler

Yüce Allah (CC) Hz.leri buyuruyor: “Şimdi (Ey Resulüm) şunu bil ki, Allah’tan (CC) başka hiç bir ilah yoktur.”[1]

“İyilik eden bir kimse olarak kendini tam bir hulûsla Allah’a (CC) teslim eden ve İbrahim’in (AS) Tevhid Dinine uymuş olan kimseden daha güzel Din sahibi kimdir?”[2]

Hz. İbrahim (AS) Yüce Allah (CC) Hz.leri’ne şöyle niyaz etmişti: “Şüphesiz ben sadece Hak Dine (Tevhide) boyun eğip yüzümü, gökleri ve yeri, yaratmış olan Allah'a çevirdim ve ben O'na ortak koşanlardan (müşriklerden) değilim.”[3]

“Kendinden başka İlâh olmayan bir Allah (CC) hakkı için ki, o şüpheden âri olan kıyamet gününde sizi toplayacaktır. Allah’tan (CC) başka doğru sözlü kim olabilir?”[4]

Ey bir çare! Sana bir hukuk merciinden bir yazı gelse onu muhakkak bir anlayana gösterir bilgi alırsın. Yüce Allah (CC) Hz.leri Resulü Azam (SAV) Efendimiz’e Mucizel Beyan’ı göndermiş. “Acaba Rabbim Bana ne Emrediyor?” diye o Kur’anı Azimüşşan’ı okumayı, öğrenmeyi, ona göre amel etmeyi azmettin mi? Yoksa can kuşun uçunca garipler diyarında perişan olanlardan olmayasın. Bu hususta Yüce Allah (CC) Hz.leri şöyle buyuruyor: “Allah (CC), İman edenleri hem dünyada, hem Ahirette (Kabirde) sabit söz olan Şehadet kelimesi (Eşhedü En La İlahe İllellah ve Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh) ile tesbit eder; Tevhide bağlı kılar. Allah (CC), zalimleri (kâfirleri) şaşırtır ve Allah (CC) dilediğini yapar.”[5]

Yüce Allah (CC) Hz.leri bize biz kullarına örnek olması bakımından Yüce Peygamber (SAV) Efendimiz’e Mucizel Beyan’ında şöyle Buyuruyor: “Bir de, yüzünü Tevhid Dinine döndür ve sakın müşriklerden olma.”[6]

Diğer bir Ayeti Kerime’de de Sahibul Kainat (CC) Hz.leri şöyle buyuruyor: “Kim (Kıyamet gününde İhlâslı bir Tevhidle—Lailâhe îllellah sözü olan) Hasene ile gelirse, bundan dolayı ona bir hayır (cennet) vardır. Onlar o kıyamet azabının korkusundan emniyet içindedirler.”[7]

Ey “Müslümanım” diyen kişi! Dilini (Lailâhe İllellah) Kelimei Tevhidiyle alıştırıp meşgul edebiliyor musun? Edebiliyorsan (Lailâhe İllellah) Kelimei Tevhidini çok söyleyebiliyorsan ne mutlu sana! Son nefesinde de bunun muhakkak mükafatını görüp Ayeti Kerime’nin beyan eylediği bahtiyarlığa erersin. Yalnız, Kelimei Tevhidi dilin ile söyleyip kalbin ile tasdik etmen lazımdır.

“İbrahim (AS), bu (Tevhid kelimesini) soyu içerisinde baki kalan bir kelime yaptı. Gerek ki (küfürden) dönerler.”[8]

“O (CC) öyle Allah’tır ki (CC), kendisinden başka hiç bir İlah yoktur, dünyada ve ahirette hamd ona mahsustur.”[9]

“Bir Yaratılıştan sonra diğer bir Yaratılışa çevirip kemâle erdiriyor. İşte Rabbiniz olan Allah (CC), Mülk O’nundur (CC); O’ndan (CC) başka hiç bir ilâh yoktur.”[10]

Yüce Allah (CC) Hz.leri diğer Ayeti Kerime’sinde de şöyle buyurur: “Allah (CC), kendinden başka ibadete müstehak bir varlık olmadığını delillerle açıkladı. Meleklerle İlim sahipleri de adalet ve hak üzere durarak buna iman ettiler. O’ndan (CC) başka hiç bir ilah yoktur. O (CC), Tevhid (Lailahe İllellah) getirmeyenlere galiptir; hüküm ve hikmet sahibidir.”[11]

“Güzel iş yapanlara (Tevhid ve İhlâs ehline) bir hidayet ve bir Rahmettir.”[12]

Ey aciz insan! Şöyle bir düşün! Sineğin kanadını düzeltmekten acizsin. Sadece Yüce Allah (CC) Hz.leri’nin nimetlerini tüketicisin. Yaratıcı değilsin ve bu dünyada da ebedi kalıcı değilsin. Yok olmaya mahkumsun, varlık senin elinde değil. Eğer varlık senin elinde olsa ihtiyarlamazsın. Ölmez ve ölmek de istemezsin. Varlık, hüküm ve işinde hikmet sahibi sadece ve sadece Yüce Allah (CC) Hz.leri’dir. Öylece tefekkür edip Yüce Yaratıcı olan Allah (CC) Hz.leri’ne gerçek kul olmaya çalış. Bak bu hususta Yüce Mevlamız (CC) ne buyuruyor: “O (CC), öyle Allah (CC) ki, O’ndan (CC) başka hiç bir ilâh yok. Gizliyi de bilir aşikârı da.”[13]

“O’ndan başka hiç bir ilâh yoktur; hem diriltir, hem öldürür.”[14]

“Benim bu hidayetime tabi ve bağlı olanlar için asla korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar—Küfre varıp ayetlerimizi yalanlayanlar ise Cehennem ehlidirler. Onlar o ateşte ebedi olarak kalıcıdırlar.”[15]

“Allah (CC) ile beraber bir ilâha ibadet etme. O’ndan (CC) başka hiç bir ilâh yoktur. O’nun (CC) zatından başka her şey yokluğa mahkumdur.”[16]

“Allah (CC), iradesinden vahy ile Cebrail (AS), kullarından dilediği Peygamberlere (AS) indirip şu gerçeği (insanlara) bildirin buyuruyor: Benden başka hiç bir ilah yoktur. Bunun için Benden korkunuz, isyan etmeyiniz.”[17]

“Allah (CC) var, O’ndan (CC) başka hiç bir ilâh yok; onun için Allah’a (CC) tevekkül etsin müminler...”[18]

“Ama kim (Allah (CC) yolunda harcar) verir ve Allah’tan (CC) korkarsa—O en güzel kelimeyi, (Lâitâhe İllellah sözünü) tasdik ederse—Biz, onu, Allah’ın (CC) razı olacağı) en kolay yola hazırlarız—Bir de en güzel kelimeyi (Tevhidi) inkâr ederse—Biz de onu, en şiddetli yola (Ateşe) hazırlarız.”[19]

“O İman edenler, sözün en güzeline (Tevhid Kelimesine) hidayet edilmişler ve Allah’ın (CC) doğru yoluna (İslâm Dinine) iletilmişlerdir.”[20]

“Her kim şeref ve kuvvet isterse bilsin ki, bütün şeref ve kudret Allah’ındır (CC). Hoş kelimeler (Tevhid ve Tesbihler) ancak O’na (CC) yükselir, kabul olunur. Salih ameli de hoş kelimeler (Tevhid) yükseltir, makbul kılar. Kötülükler kuranlara gelince, onlara şiddetli bir azab vardır. Bunların yaptıkları tuzak mahvolur gider.”[21]

“O’ndan (CC) başka ibadel edip durdukları şeyler (putlar), şefaat da edemezler, ancak Hakk’a (CC) şehadet eden (dili ve kalbi ile “Lailahe İllallah” diyen) kimseler müstesna. Onlar (Allah’ın (CC), Rableri olduğunu gerçek olarak) bilirler.[22]

“(Ey Resulüm), onun için sen onları Tevhide davet et.”[23]

“Gördün ya, Allah (CC) Hz.leri nasıl bir temsil yaptı! Hoş bir kelime olan Tevhid ve şehadet (İman) kökü yerde sabit ve dal budağı yukarda olan hoş bir ağaca benzer.”[24]

“İşte bu dininiz, esasta bir tek dindir; (İslam dinidir, Tevhid dinidir). Ben de Rabbinizim. Artık benden korkun.”[25]

Yüce Allah (CC) Hz.leri yine buyurdu ki: “Çünkü onlara: ‘Allah’tan (CC) başka hiç bir ilâh yoktur’ denildiği zaman, baş kaldırıyorlardı.”[26]

Ey yolcu! O halde taatleri işlerken karşıya çıkan afetlerden uzak durmak ve bu durumda aşırı giden şeytan ve avanesini tesirsiz hale getirmek gerekir. Tabi bu da Tevhidi (Laileheillellah) gönülden zikretmekle, bütün mevcudiyeti bu zikrin havasına sokmakla mümkündür.

www.GAVSULAZAM.de


[1] Muhammed S. A. 19

[2] En-Nisa S. A.125

[3] El-Enam S. A.79

[4] EnNisa S. A.87

[5] İbrahim S. A.27

[6] Yunus S. A.105

[7] En-Neml S. A.89

[8] Ez-Zuhruf S. A.28

[9] El-Kasas S. A.70

[10] Ez-Zümer S. A.6

[11] Al-i Imran S. A.18

[12] Lukman S. A.3

[13] El-Haşr S. A.22

[14] Ed-Duhan S. A.8

[15] El-Bakara S. A.3839

[16] El-Kasas S. A.88

[17] En-Nahl S. A.2

[18] Et-Teğabün S. A.13

[19] El-Leyl S. A.510

[20] El-Hac S. A.24

[21] El-Fatır S. A.10

[22] Ez-Zuhruf S. A.86

[23] Eş-Şura S. A.15

[24] İbrahim S. A.24

[25] El-Mü’minun S. A.52

[26] Es-Saffat S. A.35

 

 

 

  ©2003 - 2004 GAVSULAZAM.DE