KONULAR

 

Hayatı

Tarikatı Telkin Alması

Vasiyyeti

Vefatı

Menkibeleri

Hikmetli Sözleri

Müridlerine Olan Şefaati

Evrad-ı Kadiriyye

Öğütleri

HU DESTUR EFENDİM

 

Bize Ali gülü derler

Kadiri bülbülü derler

Aşk narının külü derler...

Kadiriyiz şan bizimdir

Bu gece meydan bizimdir...

 

Aman saki doldur doldur

Dolan nur, dolduran nurdur

İçmeyenler Hak'tan durdur

Kadiriyiz şan bizimdir

Bu gece meydan bizimdir...

 

 

Gavsulazam (ksa) İstiğasesi

Gavs-ı Azam'a (ksa) nisbet edilen İSTİĞASE -

Bunun Okunma vakti -

Özellikle Gavsulazam'ın (ksa) bunu Salı günleri ya gece yarısında, ya da seher vaktinde okuyup amel ettiği.

 

RAHMAN VE RAHÎM OLAN ALLAH'IN (CC) ADIYLA

Çok önemli bir konu ile karşılaştığında, seni üzen bu musîbetin Allah (CC) tarafından defedilmesini arzu edecek olursan önce, ya yatsı namazından sonra ya da seher vaktinde iki rek'at namaz kıl; bu namazın her rek'atinde Fâtihâ'dan sonra on bir defa İHLÂS sûresini oku. Sonra da selâm verdikten sonra Allah'a (CC) secde götür de arzu ve ihtiyacını iste! Başını kaldırınca Peygamber (SAV) Efendimize on bir kere salâvat-ı şerife getir. Sonra da kalkıp IRAK cihetine KIBLE'nin sağ tarafına yönelerek on bir adım atıp yürü.

 

Birinci adımda: Ya Şeyh Muhyiddîn! Söyle.

İkinci adımda: Ey Efendimiz Muhyiddîn!

Üçüncü adımda: Ya Mevlânâ Muhyiddîn!

Dördüncü adımda: Ey hizmete lâyık Muhyiddin!

Beşinci adımda: Ey Derviş Muhyiddîn!

Altıncı adımda: Ey Hoca Muhyiddîn!

Yedinci adımda: Ey Sultan Muhyiddîn!

Sekizinci adımda: Ey Şah Muhyiddîn!

Dokuzuncu adımda: Ey Gavs Muhyiddîn!

Onuncu adımda: Ey Kutub Muhyiddîn!

On birinci adımda: Ey Efendiler Efendisi (Seyyidler seyyidi) Abdülkadir Muhyiddîn!

Diye çağır. Sonra şöyle söyle:

Ey Allah'ın (CC) kulcuğu, benim imdadıma yetiş, Allah'ın (CC) izniyle bana yardımcı ol! Ey insanlar ve cinlerin Şeyhi! Bana imdad eyle, ihtiyacımın yerine gelmesinde bana yardım elini uzat!

 

Bunları söyledikten sonra şu duayı üç defa okursun:

 

 

“Allahım (CC)! Bütün eşya Senindir ve bütün eşya Seninle vardır; yine bütün eşya Senden gelmedir ve bütün eşya Sana yönelip gelecektir. Sen bütün eşyaya hâkimsin, hepsi de Senin yüksek kudretin altında bulunuyor; Sen küllün küllüsün! Ey merhamet edenlerin en çok merhamet edeni, Senin rahmetine bağlanıp dayanıyoruz!

Geniş rahmetin Efendimiz Muhammed'e (SAV) ve O'nun hanedan ve arkadaşlarına (RA) olsun! Onları hem dünyada, hem âhirette esenliğe kavuştur!”

...

 

Bu istiğase bir de şöyle yapılabilir:

 

Bu istiğase tecrübe edilmiştir; duaların kabul olunması için okunmasında fayda vardır. Ancak bâzı şartlara riâyet gerekir:

 

a)   Doğru olmak,

b)   Kalbî teveccühü sağlamak,

c)   İtikadı sağlamlaştırmak.

 

O halde ey doğru ve istekli olan kişi, çok önemli bir hacetin olduğu zaman, bu ister dünyevî olsun ister uhrevî, Salı gecesi fecir doğmadan önce yatağından kalk, tastamam bir abdest al, HACET NAMAZI niyetiyle Allah (CC) için iki rek'at namaz kıl; birinci rek'atinde Fâtiha'dan sonra KÂFİRÛN sûresini on bir defa oku; ikinci rek'atte ise, Fatihadan sonra İHLÂS sûresini on bir defa oku ve sonra aşağıdaki sıfatla HAZRET-İ GAVS'i (KSA) on bir defa an:

 

“Ey Efendim Abdulkadır Muhyiddîn!”

 

Sonra doğu cihetine on bir adım atarak her adımda şunu söyle: “Ey Şeyh Abdulkadirl Ya Geylânî!”

 

Ve sonra aşağıdaki iki beyti üç defa tekrarlarsın:

 

“Sen benim zahirem olduktan geri zulüm bana ulaşır mı?

Ve Sen benim yardımcım olduğun müddetçe dünyada haksızlığa uğrar mıyım ben?”

 

“Korulukta çoban bulundukça ona ayıptır ki. Issız çölde bir devenin ipi zayolsun!..”

 

Bu iki beyitten sonra şöyle söyler:

 

- “Ya Seyyidî Abdulkadir! Ya Geylânî! Bana yetiş, derdime koş!” Bununla beraber hacetini Gavs-ı A’zam (KSA) vasıtasıyla Allah'dan (CC) iste. Çünkü muhakkak O, senin hacetini karşılamak için yardımına koşar. Her hususta olduğu gibi bu hususta da başarı Allahtandır (CC). İhlâs üzere olmalısın, bununla birlikle kalbî teveccüh de şarttır.

 

_________________________

Kaynak: Füyüzat-ı Rabbaniyye

www.GAVSULAZAM.de

 

HOME              İNDEX        DERVİŞ

YOLUMUZ

       MAİL          NOT BIRAK
 
2003-2004, GAVSULAZAM.de.        Her Hakkı Mahfuzdur.