KONULAR

 

Hayatı

Tarikatı Telkin Alması

Vasiyyeti

Vefatı

Menkibeleri

Hikmetli Sözleri

Müridlerine Olan Şefaati

Evrad-ı Kadiriyye

Öğütleri

HU DESTUR EFENDİM

 

 

 

 

 

 

Her an iz üzere olmak ne güzel

İnan her şey güzel görene güzel

Ne bilsin mahrum olan sevdayı

Bir güzele bülbül olmak ne güzel.

(KulAhmet)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seyyah olup şol alemi ararsan

Abdulkadir gibi bir er bulunmaz...

Ceddi Muhammeddir, eğer sorarsan

Abdulkadir gibi bir er bulunmaz...

 

Benim şeyhim beni Hakk'a götürür

Nice müşküllerim orda bitirir

Bağdat'ta nur olmuş türbesi yatır

Abdulkadir gibi bir er bulunmaz...

(Derviş Yunus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşık-ı Sadıklar yolundan dönmez

Sıdk ile Tevhide girenler ölmez

Geçen günlerimiz geriye dönmez

Biz Muhammed Ali'yi sevenlerdeniz

Pirimiz Geylani'yi övenlerdeniz...

 

Biz tüccar değiliz, alıp satmayız

İmanı erkanı yoldan sapmayız

Kalbimiz geniştir, hiç kin tutmayız

Biz Muhammed Ali'yi sevenlerdeniz

Pirimiz Geylani'yi övenlerdeniz...

Abdulkadir-i Geylani (ksa) Hz.leri'nin hayatı

Her iki Alemin Sultanı Şah Abdulkadir

Evladı Ademin Hakanı Şah Abdulkadir

Arşın Kursinin kalemin ayı, hem güneşi,

En büyük nurdan bir kalb nuru Şah Abdulkadir

(Bu Medhiye Şahı Nakşibent Hz.leri tarafından söylenmiştir.)[1]

ŞEYH SEYYİD, ŞERİF ABDÜLKADİR GEYLANİ (KSA) HZ.LERİ'NİN BABA TARAFI SOY ŞECERESİ

01.  Hz İmam-ı Ali [Necef]

02.  Oğlu Seyyıd İmam-ı Hasan [Medine]

03.  Oğlu Şerif Hasan-ül Müsenna (Şeyh Hasan Şazili ceddi)

04.  Oğlu Şerif Abdullah Muhid

05.  Oğlu Şerıf Musa El Cevni

06.  Oğlu Şerif Abdullah Sani

07.  Oğlu Musa Sani

08.  Oğlu Şerif Davud

09.  Oğlu Şerif Muhammed

10.  Oğlu Şerif Yahya

11.  Oğlu Şerif Ebu Salih Cengi

12.  Oğlu Şerif Abdülkadir-i Geylani [Bağdat] (Kadriyye Tarikatı Piri)

 

ŞEYH SEYYİD, ŞERİF ABDÜLKADİR-İ GEYLANİ (KSA) HZ.LERİ'NİN ANNE TARAFI SOY ŞECERESİ

01.  Hz İmam-ı Ali [Necef]

02.  Oğlu Seyyid İmam-ı Hüseyin [Kerbela]

03.  Oğlu Seyyid İmam-ı Zeynelabidin [Medine]

04.  Oğlu Seyyid İmam-ı Muhammed Bakır [Medıne]

05.  Oğlu Seyyid İmam-ı Cafer-i Sadık [Medine]

06.  Oğlu Seyyid İmam-ı Musa-i Kazım [Bağdat]

07.  Oğlu Seyyid İmam-ı Ali Rıza [Meşhed]

08.  Oğlu Şeyh Seyyıd Ca’fer-i Sani

09.  Oğlu Şeyh Seyyid Musa

10.  Oğlu Şeyh Seyyid Kemaleddin

11.  Oğlu Şeyh Seyyid Abdullah

12.  Oğlu Şeyh Seyyid Mahmud

13.  Oğlu Şeyh Seyyıd Cemaleddin

14.  Oğlu Şeyh Şeyyid Abdullah

15.  Kızı Seyyide Fatıma

16.  Oğlu Şeyh Seyyid Abdülkadir-i Geylani [Bağdat] (Kadriyye Tarikatı Piri)

(Allah hepsinden razı ve memnun olsun.. Cümlesinin ruhuna FATİHA...)

 

Seyyid Abdulkadir-i Geylani (KSA) Hz.leri kerametler sarayının eşsiz sultanı Zahir ve Batın ilimlerinin dipsiz denizi, gönlü eşsiz incilerle dolu hak kahramanı, iç gözlerine İlahi Nurun sürmesi çekilen Gavsu's Samedani, büyük İslam Alimlerinden ve evliyanın en meşhurlarından. Asıl adı "Muhyiddin". Künyesi: "Ebu Muhammed"dir. "Gavsul Azam", "Kutb-i Rabbani", "Sultan-ül Evliya", "Kutb-i A'zam", "Baz-ül Eşheb" gibi lakabları vardır. Neseb yönünden de sonsuzluk nebisine ulaşan nur neslinden doğumu ve doğduğu mübarek yer Hazer denizinin güneyinde, İran'ın Geylan kasabasının (Nif isimli köyünde) Hicreti Nebeviyye'nin 470. (M. 1077) senesinde, dünya bahçesine teşrif ettiler.

"İnne Biiznil-lahi Sultan-ür-rical. Cae fi Aşkin, teveffa fi kemalin." "Şüphesiz ki, insanların sultanı "aşk" ile geldi. "Kemal" ile vefat etti" manasına gelen beyitte: "Aşk" kelimesi ile Ebced hesabına göre (470) doğum tarihi ve "Kemal" kelimesi İle de 91 sene olan ömrüne işaret edilmiştir. Doğumlarından önce nice harikulade haller meydana geldi. Nasıl mı? Şöyle...

Hicri 470.nci yılı Ramazan ayının birinci gecesiydi. Babası Seyyid Ebu Salih yatağına uzanmış yatıyordu. Bir müddet sonra rüya aleminin kapısı kendine açıldı. Önüne tarifi imkansız bir yer çıktı. Orada Nebiler Nebisi (S.A.V), Sahabe-i Güzin ve bütün veliler toplanmıştı. Varlığın sebebi olan Cenabı Peygamber (S.A.V) Seyyid Salih'e: "Ya Ebu Salih! Ey benim evladım! Ne saadet sana ki, her şeye gücü yeten, her yerde hükmünü yürüten Yüce Allah (CC.) Hz.leri sana bu gece bir erkek evlad ihsan eyledi. Öyle bir evlad ki, müstesna bir varlık, rütbe ve derecesi bütün velilerin üstündedir. O benim evladımdır ve soyumdandır. O'nun derecesi ve şanı başkalarından çok üstün ve yüksek olacak" buyurarak müjdeledi.

Sabah olur olmaz Seyyid Salih yatağından fırladı. Gönlü gözü sevinç ve sürurla dolmuştu. İşte o gün Seyyid Abdülkadir-i Geylani (KSA) Hz.leri dünyaya teşrif etmişlerdi. Seyyid Salih her tarafından nurlar ve ışıklar çağlayan bu müstesna bebeği kucağına alıp dakikalarca kokladı ve sevdi. Gerçekten de o aşk ile geldi ve aşk ile ömür sürdü. Ömür nefeslerinin incilerini gökyüzününün aydın güneşi gibi pırıldattı. 91 senelik ömründe hep ilahi aşk ile yandı. Gece gündüz Kabe mumu gibi ışıklar saçtı. Annesi Fatıma binti Ebu Abdullah Seyyidedir. Geylan kasabasının büyük şeyh ve zahidlerinden biriydi.

Hz. Pir Abdulkadir-i Geylani (KSA) Hz.lerinin babası Hz. İmam-ı Hasan (ra.Hz.)leri'nin oğlu olan Hasen-i Müsenna'nın oğlu Abdullah'ın soyundandır. Bu Abdullah'ın annesi, Hz, İmamı Hüseyin (ra.Hz.)leri'nin kızı Fatımadır. Hem baba tarafından, hem de ana tarafından Peygamberimizin (SAV) Efendimizin soyundan olup, hem Şerif hem Seyyiddir. Annesi ve Babası evliya idiler.

Abdulkadir-i Geylani (KSA) Hz.leri fıkıh ve hadis ilimlerinden müctehid idi. Tasavvufta ise yüksek bir evliya ve mürşidi kamillerin en başta gelenlerindendir. Annesi şöyle anlatmıştır:  "Oğlum Abdulkadir doğduğunda, Ramazanı Şerif başlamıştı. Birinci gün, imsak vaktinden güneş batıncaya kadar süt emmedi. Bu hali diğer günlerde de devam etti. Ramazanı Şerif boyunca gündüzleri hiç süt emmedi. Anladım ki, Ramazanı Şerife hürmet ediyor. Oruç tutuyordu." Ondan sonraki Ramazanın başlayıp başlamadığı keşfedilemeyince nur yumağı çocuğa dikkat ettiler. Güzeller güzeli bebek o gün yine süt emmedi. Tahkik edildi, anlaşıldı ki, o gün Ramazanın birinci günüymüş. Diğer Ramazan başlarında da halk hava bulut olduğundan dolayı Ramazanı tesbit edememişlerdi. Çocuğunun bu meziyetlerini bilenler "Ramazanı tesbit edemedik, Abdulkadir bu gün süt emdi mi?" diye sordular. "Ey Allah'ın (CC) Hz.leri'nin kulları. Size müjdeler olsun ki, oğulcuğum bugün süt emmedi"dedi.

Onun çocukluğu hiçbir çocuğun haline benzemiyordu. Dünya bahçesine gelir gelmez Hak yolunda yürümeye başlamıştı. Onun iç gözlerine Hikmet Sürmesi Hak eliyle çekilivermisti. Abdulkadir-i Geylani (KSA) Hz.leri doğmadan önce, Bağdatta bulunan Alim ve Evliya zatlar, onun doğacağını müjdelemişlerdir. Seyyid Abdulkadir-i Geylani (KSA) Hz.leri, önce doğduğu yerde ilim öğrenmeye başladı. Daha küçük yaşta iken Kur'an-ı Kerim'i ezberledi.


[1] İ.Armağan. S:2

www.GAVSULAZAM.de

 

HOME              İNDEX        DERVİŞ

YOLUMUZ

       MAİL          NOT BIRAK
 
2003-2004, GAVSULAZAM.de.        Her Hakkı Mahfuzdur.