Dua, kulun ümit dalı ve Rabb'ine (cc) bağlılığının en güzel ifadesidir. Dua, mümin için eşi bulunmaz bir silah, ümit gecesinde hayırlı bir sabah, bela, şiddet ve felaket çemberinden kurtuluş ve ferahtır.

Dua , kulun şerefini artıran, iki alemde de yüzünü ak eden bir güzellik bulutu halinde rahmet katrelerini gönül toprağına döken en hayırlı şeydir.

 

                             GERİ

Peygamberimiz (SAV) uykudan kalkınca şöyle derlerdi: “Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah’a (CC)hamd olsun. Ölümden sonra dirilmek haşr ü neşr olmak da yine Allah’ın huzurunda olacaktır.”[1]

Resul-i Ekrem (SAV) Efendimiz yine buyurmuşlardır ki: “Sizden biriniz uykudan uyandığı zaman şöyle desin:

‘Bana ruhumu geri veren, vücudumu afiyette kılan ve kendisini zikretmeğe müsaade eden, Allah’a hamd olsun’.”[2]

Yine Buhari’nin (RA) Ubade bin Samit’ten (RA) rivayet ettiğine göre Nebiyy-i Ekrem (SAV) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Kim uyku arasında uyandığında:

‘Allah’tan (CC) başka ilah yok, yalnız O (CC) vardır. Şeriki yoktur. Mülk O’nundur (CC). Hamd de O’na (CC) mahsustur ve O (CC), her şeye kaadirdir. Allah’a (CC) hamdeder, Allah’ı (CC) tesbih ederim. Allah’tan (CC) başka ilah yok ve Allah (CC) en büyüktür, Allah’a (CC) dayanmaktan başka kuvvet, kudret yoktur.’ dedikten sonra, ‘Ey Rabbim (CC) beni mağfiret et’ der, dua ederse icabet olunur; bir de abdest alırsa namazı kabul olunur.[3]

“Kulun uykudan kalkınca söyliyeceği şeylerin en sevimlisi:

‘Ölüyü dirilten Allah’ı (CC) tesbih ederim ve O (CC) her şeye kaadirdir.’ demesidir.”[4]
“Kim sabaha çıkınca:

‘Ne iyinin ne kötünün tecavüz edemiyeceği Allah’ın (CC) tam kelimelerine yarattığı şekil verdiği ve ektiği herşeyin şerrinden sığınırım’ derse ins ü cinnin şerrinden muhafaza edilir. Yılan, akreb gibi şeylere sokulsa bile o gün akşama kadar zarar vermez. Akşamleyin bunu söylerse sabaha kadar hıfz u eman-ilahide kalır’.”[5]

www.GAVSULAZAM.de


[1] Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace’den naklenTuhfetu’z-zakirin 72

[2] el-Ezkar, 21.

[3] Buhari, Teheccud, 21.

[4] bak. Ebu Davud, Vitr, 32.

[5] Müslim’den Tuhfetu’z Zakirin, 73.

 

İNDEX

TASAVVUF

TEVBE-İ İSTİĞFAR

SELAT-U SELAM

KELİME-İ TEVHİD

 

© 2003-2004      www.GAVSULAZAM.de     Her Hakkı Mahfuzdur...