Dua, kulun ümit dalı ve Rabb'ine (cc) bağlılığının en güzel ifadesidir. Dua, mümin için eşi bulunmaz bir silah, ümit gecesinde hayırlı bir sabah, bela, şiddet ve felaket çemberinden kurtuluş ve ferahtır.

Dua , kulun şerefini artıran, iki alemde de yüzünü ak eden bir güzellik bulutu halinde rahmet katrelerini gönül toprağına döken en hayırlı şeydir.

 

 

Buhari’nin (RA) Cabir bin Abdullah’tan (RA) rivayet etdiğine göre Nebiyy-i Ekrem (SAV) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Sizden birinize bir iş hakkında tereddüd ve üzüntü çöktüğü zaman farz namazlarından başka olarak iki rekat namaz kılsın, sonra şöyle desin:

‘Ey Rabbim(CC)! Senin ilmine müracaat ederek hayrı Senden istiyorum ve kudretine sığınarak Senden kudret istiyorum ve Senin büyük fazlından diliyorum; çünkü Sen, her şeye kadirsin, ben bir şeye kadir değilim. Sen bilirsin, ben bilmem, Sen gaybleri bilirsin. Ey Rabbim (CC)! Senin ezeli ilminde bu iş benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında -çabuk veya geç olmasında- hayırlı ise onu bana takdir et ve müyesser kıl. Sonra onun bereketini ver. Eğer bu iş Senin ezeli ilminde benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında -erken veya geç olmasında- şerli ise onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et, sonra beni ona razı kıl.’[1]

Bunu dedikden sonra haceti ve işi ne ise onu söyler ve Allah’tan (CC) kendisine bir yol göstermesini diler.”

Bir başka hadis-i şerifte: “Bir işin düşüncesi seni alıp kararsız kıldığı zaman Rabbinden (CC) hayrını iste, yani istihare et, bunu yedi defa kadar yap, sonra kalbine ağır basana bak, hayır ondadır.” buyurulmustur.

www.GAVSULAZAM.de


[1] Buhari, Deavat, 48.

 

İNDEX

TASAVVUF

TEVBE-İ İSTİĞFAR

SELAT-U SELAM

KELİME-İ TEVHİD

 

© 2003-2004      www.GAVSULAZAM.de     Her Hakkı Mahfuzdur...