Dua, kulun ümit dalı ve Rabb'ine (cc) bağlılığının en güzel ifadesidir. Dua, mümin için eşi bulunmaz bir silah, ümit gecesinde hayırlı bir sabah, bela, şiddet ve felaket çemberinden kurtuluş ve ferahtır.

Dua , kulun şerefini artıran, iki alemde de yüzünü ak eden bir güzellik bulutu halinde rahmet katrelerini gönül toprağına döken en hayırlı şeydir.

 

 

Enes bin Malik’den (RA) rivayet olunduğuna göre Nebiyy-i Ekrem (SAV) def’i hacete girerlerken:

“Allah’ım (CC)! Pislikten ve pis şeylerden sana sığınırım,”[1] derlerdi.

Nebiyy-i Ekrem (SAV) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Sizden biriniz heladan çıkarken:

‘Benden bana eza veren şeyi gideren ve bana yarayacak şeyi bende tutan Allah’a (CC) hamd olsun.’ desin.[2]

www.GAVSULAZAM.de


[1] Buhari, Deavat, 54.

[2] Nesei ve İbn Mace’den el-Ezkar, 28.

 

İNDEX

TASAVVUF

TEVBE-İ İSTİĞFAR

SELAT-U SELAM

KELİME-İ TEVHİD

 

© 2003-2004      www.GAVSULAZAM.de     Her Hakkı Mahfuzdur...