Dua, kulun ümit dalı ve Rabb'ine (cc) bağlılığının en güzel ifadesidir. Dua, mümin için eşi bulunmaz bir silah, ümit gecesinde hayırlı bir sabah, bela, şiddet ve felaket çemberinden kurtuluş ve ferahtır.

Dua , kulun şerefini artıran, iki alemde de yüzünü ak eden bir güzellik bulutu halinde rahmet katrelerini gönül toprağına döken en hayırlı şeydir.

 

                            GERİ

Gemiye binerken şu ayet-i celileler okunursa biiznillah batmaktan emin olunur:

“Yüzüp gitmesine de, durmasına da bismillah. Muhakkak ki Rabbim Gafur ve Rahimdir.”[1]

“Allah’ı (CC) layık olduğu şekilde takdir edemediler. Halbuki kıyamet günü yeryüzü tamamen O’nun (CC) kabza-i kudretindedir. Gökler de yine O’nun (CC) yed-i kudretinde dürülmüşlerdir. O (CC), onların şirk koştukları şeylerden tamamen münezzeh ve Çok yücedir.”[2]

www.GAVSULAZAM.de


[1] Hud S. A. 41

[2] Zümer S. A.67

 

İNDEX

TASAVVUF

TEVBE-İ İSTİĞFAR

SELAT-U SELAM

KELİME-İ TEVHİD

 

© 2003-2004      www.GAVSULAZAM.de     Her Hakkı Mahfuzdur...