Dua, kulun ümit dalı ve Rabb'ine (cc) bağlılığının en güzel ifadesidir. Dua, mümin için eşi bulunmaz bir silah, ümit gecesinde hayırlı bir sabah, bela, şiddet ve felaket çemberinden kurtuluş ve ferahtır.

Dua , kulun şerefini artıran, iki alemde de yüzünü ak eden bir güzellik bulutu halinde rahmet katrelerini gönül toprağına döken en hayırlı şeydir.

 

                            GERİ

İbn Abbas’tan (RA) rivayete göre Resul-i Ekrem (SAV): “Babanız İbrahim’de (AS) İsmail (AS) ve İshak’ı (AS) öyle istiaze ederdi”, diyerek Hz. Hasan (RA) ve Hz. Hüseyin (RA) Efendilerimizi Allah’a (CC) sığındırır ve derdi ki:

“Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden (yılan,akreb gibi haşerattan veyahud insanın şuuruna halel getirecek olan kaffe-i eşyadan) ve her bir isabet edici gözden Allah’ın (CC) tam kelieleriyle (Kelamullah ile tam, kamil, safi ve faideli olan kelimeleriyle) Allah’a (CC) sığınırım.”[1]

“Göz isabetinden muhafaza edilmeniz için Allah’a (CC) sığınınız. Zira isabet-i ayn (göz değmesi) haktır.”[2]

“Gözden ve nefesden Allah’a (CC) sığınınız.”[3]

“Akşamleyin:

Allah (CC) Nuh’a (AS) rahmet etsin. Ve Nuh’a (AS) selam olsun” diyen kimseyi o gece akreb sokmaz.”

www.GAVSULAZAM.de


[1] Buhari, Enbiya, 10.

[2] Kenzü’l-İrfan, 148.

[3] Kenzü’l-İrfan, 148.

 

İNDEX

TASAVVUF

TEVBE-İ İSTİĞFAR

SELAT-U SELAM

KELİME-İ TEVHİD

 

© 2003-2004      www.GAVSULAZAM.de     Her Hakkı Mahfuzdur...