Eser hakkında:

Sitemizin bu kısmını, Hz. Pir Abdulkadir-i Geylani (KSA) Hz.lerinin yazmış olduğu, İsmail Hakkı Uca'nın tercemesini yaptığı, mirac gecesini ve mirac gecesinde cereyan eden olayları bizlere aktaran, asıl adı "Sirâcül Vehhâc, Fî leyletil Mirâc" olan, türkçe karşılığı da "Mirâc Gecesinde Doğan Güneş" olarak takdir edilen eserden faydalanarak hazırlamış bulunuyoruz.

Eserin orijinal ismi: Sirâcül Vehhâc, Fî leyletil Mirâc

Eserin Türkçe Adı: Mirâc Gecesinde Doğan Güneş

Eserin Müellifi: Hz. Pir Abdulkadir-i Geylani (ksa)

Eserin Mütercimi: İsmail Hakkı Uca

Eserin Basım yeri ve yılı: İsmail Naci Gücüyener Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.Ş.; Konya - 1974

Sayfa 1
Hamd, bulutlardan şarıl şarıl su indiren, toprağın gizlediği nebatları toprağı yormaksızın çıkaran, arzın üzerini ipek gibi çayırlarla ...       devamı


Sayfa 2
Musa (AS) «Rabbim (CC)! Bana kendini göster, Sana bakayım.»  (Araf S. A.143) dedi. Ona (AS) denildi ki «Ey Musa (AS)! İlk ...      devamı


Sayfa 3
Bunun üzerine Rasûl-i Ekrem (SAV) Efendimiz: «Ey Cebrail (AS)! Beni Rabbım Teala ve tekaddes Hz.leri niçin davet ediyor?» ...     devamı


Sayfa 4
Onun üzerine Mikâil (AS) ma dedim ki: «İsrafil (AS) nerededir?» dedi ki: «Mektebi talim ve tertile girdi. Levh-i Mahfuzu ...    devamı


Sayfa 5
Mevlâ’nın (CC) rahmet vasıtası olan Efendimizin (SAV) bütün semavatı dolaşmasına ilâhî bir izin verildi. Semavat sakinler feyzin ...     devamı


Sayfa 6
Vahiy mektebinin edîbî olan HZ. Peygamber (SAV) Efendimiz bu ilâhî iltifat ve hitaptan sonra şöyle arzı niyaz ettiğini beyan ...       devamı


Sayfa 7
Rasul-i Ekrem (SAV), Mi’racdaki rûhani müşahedelerini ve orada gördüğü rnelekûtî ayâtı anlattığı zaman Kureyş, bunlara dalâlet ...     devamı