"Şüphesiz ki Sen,  güzel ahlâk üzeresin." Kalem S. A.4

"Ben Mekârim-i Ahlâk'ı tamamlamak için gönderildim." Hz. Muhammed Mustafa (SAV)  

Ahlak Nedir? Geniş izah
Tasavvuf Yolu - Aslı ve Adabı
Tarikata Girmenin Adabı
Dervişin Sülûkunun Adabı
Dervişlerin Vazife Adabları
Dervişin Kendi Nefsindeki Adabı
Dervişlerin Birbirine Karşı Adabı
Dervişin Şeyhine Karşı Edebleri
Marifet Temizliğinin Adabı
Affedici Olmak

 

İnsanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan mânevî nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışlar bütünü; bu konularla ilgili ilim dalı.

 

Ahlâk Arapça'da “seciye, tabiat, huy” gibi mânalara gelen hulk veya huluk kelimesinin çoğuludur. Sözlüklerde çoğunlukla insanın fizik yapısı için halk, mânevî yapısı için hulk kelimelerinin kullanıldığı kaydedilir.

 

Başta hadisler olmak üzere İslâmî kaynaklarda hulk ve ahlâk terimleri genellikle iyi ve kötü huyları, fazilet ve reziletleri ifade etmek üzere kullanılmış; özellikle iyi huylar ve faziletli davranışlar “hüsnü’l-hulûk”, “mehâsinü’l-ahlâk”, “mekârimü’l-ahlâk”, “el-ahlâku’l-hasene”, “el-ahlâku’l-hamîde”, kötü huylar ve fena hareketler ise “sûü’l-hulûk”, “el-ahlâku’z-zemîme”, “el-ahlâku’s-seyyie” gibi terimlerle karşılanmıştır. ->devamı<-

©2003-2006 GAVSULAZAM.de                 Her hakkı mahfuzdur.