Seriyyi Sekati (RA) Hz.leri'nin Hayatı      SERİYYİ SEKATİ (RA)  

Seriyyi Sekati (RA) Hz.leri evliyanın büyüklerinden ve meşhurlarından. İsmi “Sırrı bin Muglis es Sekati” olup künyesi, “Ebül-Hasen”dir, Bağdat’ta doğdu. Doğum tarihleri bilinmemektedir. Cenab-ı Seriyyi Sekati (RA) Hz.leri birçok âlimden ilim taleb etmiş, asrının bir tanesi olmuştur.

Maruf-i Kerhi (RA) Hz.leri’nden feyz aldı. Cüneyd-i (Bağdadi) Behre (RA) Hz.leri’nin hocası ve dayısıdır. Maruf-i Kerhi (RA) Hz.leri’nden sonra halifeliği devam ettiren Seriyyi Sekati (RA) Hz.leri’nin birçok kerâmeti ve ünlü veciz sözleri vardır.

Tasavvufta, verâ takvâ asrının en öncüsüdür. Doğduğu şehir olan Bağdat'ta ticaretle uğraşırdı. O, nefsini mücahede ile öldürmüş, gönlünü müşahede ile diriltilmiş, hazret-i melekte yol bulmuş, izzet-i ceberut’a şahid olmuş, arif-i billah ve mürşid-i ebedi olan şeyhlerin seçkinlerindendir.

Kendisinin dört seçkin halifesi vardır. Bunlar: Hasan Mesuhi (RA), Nuri (RA), Şeyh İbrahim (RA) ve kendinden sonra bu mana yurdunda yol gösterici olan Şeyh Cüneyd-i Behre (Bağdadi) (RA) dir.

www.GAVSULAZAM.de

 

 

 

  Hayatı

  Tarikatı Telkin Alması

  Vefatı

  Menkibeleri

  Hikmetli Sözleri

 

 

  SİLSİLE-İ KADİRİYYE

 

 

  Hasan-i Basri (RA)
  Habib-i Acemi (RA)
  Davud-i Tai (RA)
  Maruf-i Kerhi (RA)

  Seriyyi Sekati (RA)
  Cüneyd-i Behre (RA)

  Ebubekir Şibli (RA)
  Abdulvahid Et-Temimi (RA)

  Ebu'l Ferec Mehmet (RA)
  Aliyy-el Hokkeri (RA)

  Said Mubarek Mahzumi (RA)

  Abdulkadir-i Geylani (KSA)

 

 

 

 

 

 

 

 

©2003-04 Gavsulazam.de Her Hakkı Mahfuzdur.